Zapraszamy na konsultacje w sprawie strategii regionu

Jako przewodniczący zespołu do spraw aktualizacji Strategii delegowany przez zarząd Województwa serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach projektu „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2025”.

Spotkanie konsultacyjne dla subregionu ełckiego odbędzie się we wtorek 12 lutego w filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Ełku, ul Grunwaldzka 1

Początek o godzinie 11.15.

Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie www.strategia2025.warmia.mazury.pl

w zakładce „projekt strategii”.

Na stronie dostępny jest też formularz konsultacyjny – mieszkańcy regionu mogą przesłać swoje opinie także drogą elektroniczną w ramach konsultacji społecznych.

Strategia rozwoju regionu to najważniejszy dokument na bazie którego będziemy budować przyszłość Warmii i Mazur wykorzystując między innymi wsparcie unijne w okresie budżetowym 2014 – 2020.

Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in.: wizja województwa w 2025 roku, priorytety strategiczne, cele główne i strategiczne, obszary strategicznej interwencji OSI, inteligentne specjalizacje województwa.

Jarosław Słoma, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego

 


Aktualności

Powiązane artykuły