Skorzystaj ze stypendium

logo_frrg

logo_frrgFundacja Rozwoju Regionu Gołdap informuje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego z dwóch funduszy prowadzonych przez Fundację Stefana Batorego.

Maturzysto!

Masz szanse na zdobycie indeksu na studia, ale potrzebujesz wsparcia finansowego aby iść dalej? To szansa dla Ciebie. Fundacja Stefana Batorego prowadzi 2 Fundusze udzielające stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych na studiach państwowych:

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko dla kandydatów na uczelnie warszawskie

i Fundusz Rozwiń Skrzydła dla osób planujących studia w dowolnym miejscu w kraju.

 

Fundusz Iwony Winiarskiej-Feleszko oferuje:

– wsparcie naukowe udzielane przez opiekunów w postaci konsultacji przez pocztę elektroniczną i ewentualnie bezpośrednich spotkań mających na celu pomoc w przygotowaniu się do matury i/lub egzaminów wstępnych na studia;

– stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);

– pomoc w aklimatyzacji w Warszawie (znalezieniu miejsca odbywania praktyk, mieszkania, pracy, w poznaniu zasad funkcjonowania w dużym mieście).

 

Fundusz Rozwiń Skrzydła oferuje:

– stypendia „rekrutacyjne” w wysokości do 600 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (opłata rekrutacyjna, dojazd na uczelnię, nocleg); w przypadku, gdy w procesie rekrutacji jest obowiązkowy egzamin, stypendium może być podwyższone o koszty przygotowania do egzaminu (wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od wysokości kosztów rekrutacji);

– stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

 

Szczegóły i regulaminy Funduszy oraz formularze wniosków znajdziesz pod adresami:

 

http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia/regulamin_funduszu_im_iwony_winiarskiejfeleszko

 

http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia_1/regulamin_funduszu_rozwin_skrzydla_im_j_i_j_putka

Powiązane artykuły