PFRON: Starostwo informuje

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2013 w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

 

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do realizacji zadań w następujących obszarach:

(obszar A) – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (do 14 tys./os.),

 

Poprzez samorząd powiatowy:

(obszar B) – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (do 150 tys./projekt),

(obszar C) – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (do 32 tys./na nowoutworzone stanowisko pracy),

(obszar D) – na likwidację barier transportowych (do 80 tys./na mikrobus dla 9 os. z miejscem na wózek inwalidzki; do 70 tys./na mikrobus dla 9 os.; do 250 tys./na autobus),

(obszar E) – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów i organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (do 14 tys./os. korzystających z rezultatów projektu – nie mniej niż 30 osób).

 

Wysokość dofinansowania dla Powiatu Gołdapskiego wynosi:

―   w obszarze A, B i C – do 60 % kosztów,

―   w obszarze D – do 80 % kosztów,

―   w obszarze E – do wysokości wymaganego wkładu własnego ale nie więcej niż 25 % całkowitych kosztów projektu w ramach Programu Operacyjnego.

 

Realizatorem Programu w obszarach: B, C, D, E, jest samorząd powiatowy (Powiat Gołdapski) natomiast w obszarze A samorząd wojewódzki.

Zainteresowanych dofinansowaniem proszę o złożenie wniosku wraz z załącznikami w terminie do 29 marca 2013 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz wzory dokumentów znajdują się na stronach internetowych: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/97/1672/Procedury_realizacji_oraz_zalaczniki__PWRMR__2013_rok.html

 

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 44 04 lub pisząc na adres e-mail: inwestycje@powiatgoldap.pl

 


Aktualności

Powiązane artykuły