Rozmowa intencyjna o współpracy

rozmowa_intencyjna_1

rozmowa_intencyjna_1W czwartek w Urzędzie Miejskim przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: insp. dr Robert Częścik – zastępca komendanta, prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz kom. dr J. Radosław Truchan – kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego spotkali się z burmistrzem Markiem Mirosem, komendantem powiatowym PSP w Gołdapi mł. bryg. mgr. inż. Krzysztofem Giedrojciem oraz mł. insp. Andrzejem Żylińskim – komendantem powiatowym Policji w Gołdapi.

Spotkanie dotyczyło podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy w realizacji studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 


Aktualności

Powiązane artykuły