O szpitalu, tablicach, przychodach z opłaty…

sesja_1

sesja_1Wtorkowa sesja Rady Miejskiej była nad wyraz spokojna. Oprócz rutynowych relacji na początku znalazło się miejsce na podziękowanie dyrektorowi Markowi Kuskowskiemu za sprawne przeprowadzenie Biegu Jaćwingów. Ewa Bogdanowicz-Kordjak przekazała informacje na temat działań związanych z gołdapskim szpitalem.

 

I tu chyba po raz pierwszy od lat można mówić o przełomie, gdyż oprócz istotnej niwelacji długu trwają starania o inwestora strategicznego (na uwadze jest konkretna firma), który wybudowałby nowy szpital. Z tym wiążą się starania o przekazanie przez Nadleśnictwo Gołdap jednej z działek w strefie uzdrowiskowej.

Wicestarosta twierdzi, że nowy szpital będzie się wiązał z zatrudnieniem większej ilości personelu medycznego w porównaniu ze stanem obecnym.

Nie podjęto uchwały w sprawie przejęcia cmentarza w Grabowie na mienie komunalne, gdyż w ostatniej chwili radny Tadeusz Faliński poinformował o swoim odkryciu – że część cmentarnego płotu należy do prywatnego właściciela.

Z jednym głosem wstrzymującym (Jana Stecia) przyjęto w formie uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

W interpelacjach radny Marcin Przystawski zwrócił się z prośbą o szczegółowe rozpisanie przychodów z opłaty klimatycznej, która wypłynęła na konto urzędu w roku 2012 łącznie z dotacją z Funduszu Ochrony Środowiskowa. Nawiązał tym samym do spotkania zorganizowanego niedawno przez Beatę Otto, dotyczącego współpracy z podmiotami okołoturystycznymi. Radny Ryszard Wrzosek zwrócił uwagę na to, że w biurze CIT za mało jest bezpłatnych materiałów.

Nawiązując do inicjatywy szefa gołdapskich kombatantów Mieczysława Sztabińskiego – w piśmie skierowanym do radnych i burmistrza przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zasugerowali, by tablicę poświęconą ks. prałatowi Aleksandrowi Smędzikowi ufundowali parafianie i by oni byli oficjalnym inicjatorem. Gołdapski ZŻWP jest jednocześnie przeciwny by na tablicy poświęconej walczącym o Gołdap wymieniać konkretne narodowości.

Głos zabrał również przewodniczący Rady Osiedla nr III Józef Kiszkorno proponując, by nie płacić firmie, której zlecono odśnieżanie za nieodśnieżone tereny Gołdapi. Mał tu na myśli m.in. okolice kościoła zielonoświątkowego i park internowanych.

Radny Piotr Kuśtowski zapytał burmistrza, dlaczego wciąż nie jest rozstrzygnięta sprawa administrowania budynkiem Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego. Jego zdaniem administratorem nadal powinien być OSiR. Dotychczasowe kalkulacje ADM raczej nie sugerują wyraźnych oszczędności, natomiast OSiR mógłby przy odpowiedniej akcji marketingowej bardziej skuteczniej wykorzystać choćby tamtejszą bazę noclegową.

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły

5 komentarzy do “O szpitalu, tablicach, przychodach z opłaty…

 1. Franek

  Szanowna Redakcjo !

  Zawsze z ciekawością czytam wpisy dokonywane na Waszej stronie,a czasami pisze taż minikomentarze.
  Po ostatnio przeczytanej informacji pt.” O szpitalach, tablicach, przychodach z opłat…” , chcę się odnieść do zapisu rospoczynającego się od słów ;
  ” Nawiązując do inicjatywy szefa gołdapskich kombatantów Mieczysława Sztabińskiego …. i td.”
  Ja rozumiem (jeśli się mylę to prosze mnie poprawić) ,że pan Mieczysław Sztabiński wystąpił z inicjatywą=wnioskiem ,aby władze samorządowe Gołdapi sfinansowały postawienie tablicy upamiętniającej SP. ks, Prałata Aleksandra Smędzika i Jego dokonania,
  Przeciwni temu są przedstawiciele Związku Zołnierzy Wojska Polskiego Koło w Gołdapi ( w sumie mało liczne środowisko w mieście).
  Ich zdaniem powinni to zrobić parafianie.
  Pragnę poinformować szacownych przedstawicieli , że parafianie już postawili SP
  Ks.Prałatowi pomnik i tablice na cmentarzu w miejscu Jego spoczynku., nie oglądając sie na nikogo i nie pytając nikogo o zdanie.
  Ponieważ dochody własne budżetu miasta w 41 % (rok 2011) pochodzą z rożnych podatków i opłat ,wpłacanych przez mieszkańców , to nawet gdypy część kosztów spornej tablicy pokryć z budżetu,to i tak pośrednio,pośrednio będą to pieniądze parafian – mieszkańców miasta.

  1. Tak – z wnioskiem wystąpił pan Mieczysław Sztabiński.

 2. Stanisław Miernik, prezes ZŻWP

  Szanowny Panie Franku. Pragnę wyjaśnić, że Związek, który reprezentuje nie jest przeciwny stawianiu pomnika czy tablic,y a sprzeciwia się umieszczaniu napisów, iż inicjatorami jest związek. Uważamy, że podpis powinien zawierać np. słowa „parafianie” czy „społeczność gołdapska”. Jesteśmy również za tym, aby nie łączyć obu tablic, gdyż dotyczą dwóch różnych spraw.

 3. Franek

  Rozumiem.Bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedż.

 4. J.

  Szanowna Redakcjo, proszę pisać zgodnie z rzeczywistością. W Stanowisku Związku BŻWP zaprezentowanym podczas sesji, jest wyraźnie napisane, że zdaniem Związku wszystkie koszty przedsięwzięcia upamiętniającego zasługi Ks. Prałata powinni sfinansować poprzez dobrowolne wpłaty wierni parafii oraz chetni gołdapianie.
  A Szanowna Redakcja pisze inaczej i wywołuje burzę… . I po co?