Na Mazurach powstanie Internet szerokopasmowy!

Dzień 19 lutego przejdzie do historii naszego regionu. Tego bowiem dnia zarząd województwa dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem oraz usług szkoleniowych, w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

Mam szczególną przyjemność poinformować o tym wydarzeniu jako odpowiedzialny za ten obszar członek zarządu województwa.

Wybrana została oferta polskiej firmy Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe.

Jeśli weryfikacja procedury wyboru oferenta przez Urząd Zamówień Publicznych zakończy się pomyślnie to jeszcze w marcu nastąpi podpisanie umowy i do jesieni ruszy proces inwestycyjny. Proces dochodzenia do tej decyzji rozpoczął się w 2008r. Jesteśmy pierwszym regionem spośród pięciu województw Polski Wschodniej, który przeprowadził całą tę procedurę.

W ramach projektu powstanie na Warmii i Mazurach 2241 km światłowodowej kanalizacji kablowej (831km sieci szkieletowej i 2061 km dystrybucyjnej, a na 651 km obydwa rodzaje sieci będą współbieżne). Sieć dotrze do 214 miejscowości regionu.

W 99 proc. będzie to sieć nowo wybudowana. Powstanie 226 węzłów (10 węzłów szkieletowych i 216 węzłów dystrybucyjnych.

W północno-wschodniej części Mazur węzłowy punkt szkieletowy powstanie w Węgorzewie. Na terenie powiatu gołdapskiego węzły dystrybucyjne powstaną w Baniach Mazurskich, Żabinie, Grabowie, Rostku, Galwieciach, Dubeninkach i Żytkiejmach.

Zarządzający siecią przez dziesięć lat 90 proc. zysków będzie reinwestować w jej rozwój i podwyższenie parametrów.

Przepustowość sieci szkieletowej to 100 gigabitów. Zakończenie inwestycji nastąpi do września 2015 r.

Koszt inwestycji to ponad 327 milionów złotych. Finansowanie pochodzić będzie w 95 proc. z Programu „Rozwój Polski Wschodniej” ( 85proc. środki unijne, 10 proc. budżet państwa) oraz 5 proc. z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, po którego stronie jest też koszt VAT – około 60 mln zł.

Sieć szerokopasmowa stworzy szkielet do którego podłączać się będą firmy oferujące przysłowiowemu Kowalskiemu doprowadzenie szybkiego Internetu do jego mieszkania..

Usługodawcy funkcjonujący na tak zwanej „ostatniej mili” mogą już teraz uzyskać wsparcie na budowę sieci dystrybucyjnej z Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz na terenach wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Duże wsparcie na ten cel przewidywane jest też z nowego budżetu unijnego.

Jest to rzeczywiście historyczna chwila –rozpoczynamy inwestycję kluczową dla gospodarki regionu. W jej zasięgu znajdą się niemal wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne.

Nastąpi rozwój interaktywnych(dwukierunkowość) e-usług o wysokiej przepustowości nieznanych obecnie w regionie poza największymi miastami: telepraca (e praca), telemedycyna, telekonferencje, telewizja online, i tym podobne.

 

Długo jeszcze nadrabiać będziemy opóźnienia w rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej czy lotniczej. W przypadku infrastruktury informatycznej, po wybudowaniu sieci szerokopasmowego Internetu, Warmia i Mazury będą porównywalne z wysoko rozwiniętymi regionami zachodniej Europy.

Dokonamy autentycznego skoku technologicznego i cywilizacyjnego.

Jarosław Słoma, wicemarszałek województwa

 


Aktualności

Powiązane artykuły