Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

 Szanowny Panie Premierze

Z racji wynegocjowanego przez Rząd Polski tak korzystnie kształtującego się nowego budżetu Unii Europejskiej w perspektywie lat 2014 – 2020, składamy na Pana ręce szczególne gratulacje oraz przekazujemy wyrazy ogromnej satysfakcji.

Jesteśmy dumni z tego, że w tak trudnym ekonomicznie okresie Polska pozostaje największym beneficjentem środków europejskich. Naszym zdaniem jest to ogromny sukces Polski, ale także naszego regionu, powiatu i miasta, po prostu sukces Polaków. Mamy świadomość, że tak dobry wynik negocjacyjny jest w wielkiej części osobistą Pańską zasługą. Radość jest tym większa, że te ogromne inwestycje, które dotyczą już naszej codzienności takie m.in. jak budowa dzielnicy uzdrowiskowej, renowacja gołdapskiego rynku, rewitalizacja kompleksu powojskowego, budowa dróg w tym wojewódzkich między Gołdapią a Pasłękiem, to w ogromnej mierze mądrze zainwestowane środki europejskie. To dotacje dla rolników i środki na rozwój gołdapskiej wsi.

Znalazło się tu również wsparcie naszej przedsiębiorczości. Liczymy na to, że w najbliższych latach m. in. z pomocą środków unijnych dystans rozwojowy między naszym regionem, a innymi częściami kraju będzie się zmniejszał, a nasz powiat i miasto będzie umacniało podstawy i kierunki swego rozwoju.

Mamy nadzieję, że tak kluczowe decyzje dla rozwoju północno-wschodniej Polski, jak droga ekspresowa S-61 łącząca nasz region ze stolicą naszego kraju i Europą – Via Baltica zostaną w najbliższym czasie podjęte i zrealizowane, podobnie jak kolej w projekcie Rail Baltica. Równie ważną inwestycją jest modernizacja drogi krajowej nr 16 oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Ełk, tak aby przełamać wykluczenie komunikacyjne subregionu ełckiego, najbardziej niedostępnego w skali UE.

Łączymy wyrazy szacunku i trzymamy razem z Panem Premierem kciuki za dynamiczny rozwój Polski, za rozwój Mazur.

Radni i gołdapscy samorządowcy Platformy Obywatelskiej.

Alicja Iwaniuk

Teresa Żyżyk

Ewa Bogdanowicz – Kordiak

Mariusz Kowalczuk

Marcin Przystawski

Piotr Rant

Jarosław Słoma


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “

 1. Poeta

  Trzeba być chyba ślepym by nie widzieć co ten antypolski rząd robi z tym krajem. Chociaż nie – ten rząd świetnie sobie radzi, można by rzec, że jest wręcz wzorowy. Tak… świetnie wykonują rozkazy swoich możnowładców. Więc gratulacje się należą jak najbardziej, hehe.
  Poeta was pozdrawia!

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. Franek

  Szanowni radni i gołdapscy samorządowcy Platwormy Obywatelskiej !

  Ja wiem,że kultura obcowania w danej wspólnocie wymaga w pewnych okolicznościach złożenia gratulacji.Ja to rozumiem i popieram. Ale to cp przeczytałem w Waszym liście otwartym do Donalda Tuska,opublikowanym w dniu 10.02.2013 r przez Redakcję Gołdap org, jako gratulacje,stanowi typową partyjną propagande sukcecu (skąd my to znamy),pochodzącą ze słusznie minionego okresu,którą niektórzy z was ostro krytykowali.
  Wypada dodać,że ogłoszenie sukcesu w sprawie uzyskania przez Polskę wysokich dopłat z UE na lata 2014 – 2020 jest przedwczesne,Będzie ewentualnie można mówić o sukcesie dopiero po zatwierdzeniu budżetu przez Parlament Europejski.
  Sprawę realizowanych inwestycji nad Jeziorem,w tym oświetlenia 2 km gruntów i lasu Kumiecie oraz fizyczną likwidację linii kolejowej (tory do optymalizacji) opiszę w póżniejszym okresie

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...