W szesnastce znalazła się gołdapska „Trójka”

Szesnaście szkół z terenu naszego województwa, zakwalifikowało się do objęcia pilotażowym programem rządowym „Cyfrowa szkoła”. Wśród nich znalazła się gołdapska „Trójka”.

Szkoły otrzymały elektroniczne pomoce dydaktyczne, cyfrowe podręczniki i komputery ogólnej wartości blisko 1 mln 700 tys . zł.

Uroczysta inauguracja programu odbędzie się we wtorek 8 stycznia o godz.12.00 w Szkole Podstawowej nr 34 w Olsztynie ul. Herdera 3. Udział weźmie m.in. wicewojewoda warmińsko-mazurski Jan Maścianica. W programie przewidziano lekcję pokazową z użyciem nowych technologii.

Głównym celem programu jest wspieranie modelu nauczania z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zachęcanie nauczycieli i uczniów do kreatywności, umiejętności współpracy oraz korzystania ze źródeł cyfrowej wiedzy, rozwijania cyfrowych kompetencji.

Do programu w naszym województwie wnioski złożyło ogółem 100 szkół.

Zespół powołany do oceny wniosków, stwierdził, że 74 szkoły nie spełniały wymogów zarządzenia Rady Ministrów. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły błędnej kalkulacji kosztów dofinansowania wydatków inwestycyjnych. Kryteria spełniało 26 szkół . Niestety, kwota jaka została przyznana naszemu województwu na program nie wystarczała na dofinansowanie wszystkich. Zespół oceniający, któremu przewodniczył wicekurator Marek Szter, zdecydował o przeprowadzeniu losowania. Wylosowano 13 szkół w wariancie I oraz 3 szkoły do wariantu II programu, które deklarowały również uczestnictwo w wariancie II.

Ogółem szkoły otrzymają dotacje w wysokości ok. 1.320 tys.

Po roku trwania pilotażowego programu, wojewodowie ocenią jego efekty.

W całym kraju w programie uczestniczy około 380 szkół, a budżet państwa przeznaczył na ten cel 61 mln zł.

 


Aktualności

Powiązane artykuły