Pieniądze z Koncertu wpłynęły na konto

Pieniądze ze Świateczno-Noworocznego Koncertu Charytatywnego już na naszym koncie stypendialnym!
Wpłata wyniosła 5 250 zł co oznacza, że w sumie podczas Koncertu zebraliśmy 10 500 zł – druga połowa trafiła na konto stypendialne Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

W imieniu stypendystów bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim widzom, wykonawcom Koncertu, Domowi Kultury w Gołdapi, Burmistrzowi Gołdapi i wszystkim innym, którzy wsparli realizację Koncertu.
Zbigniew Mieruński
prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego


Aktualności

Powiązane artykuły