Jakie preferencje dla naszego powiatu?

Jak informuje Oddział PFRON w Olsztynie, Zarząd Funduszu 18 grudnia 2012 roku przyjął Uchwałę określającą „Kierunki działania oraz warunki brzegowe” obowiązujące realizatorów „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONANI II” w 2013 roku.

Decyzją Zarządu PFRON w 2013 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zadań w następujących obszarach:

 

Poprzez samorząd województwa:

(obszar A) – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (do 14 tys./os.),

Poprzez samorząd powiatowy

– (obszar B) – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (do 150 tys./projekt),

– (obszar C) – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (do 32 tys./na nowoutworzone stanowisko pracy),

– (obszar D) – na likwidację barier transportowych (do 80 tys./na mikrobus dla 9 os. z miejscem na wózek inwalidzki; do 70 tys./na mikrobus dla 9 os.; do 250 tys./na autobus),

– (obszar E) – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów i organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (do 14 tys./os. korzystających z rezultatów projektu – nie mniej niż 30 osób).

Wysokość dofinansowania dla Powiatu Gołdapskiego wynosi:

 

· w obszarze A, B i C – do 60 % kosztów;

· w obszarze D – do 80 % kosztów;

· w obszarze E – do wysokości wymaganego wkładu własnego ale nie więcej niż 25 % całkowitych kosztów projektu w ramach Programu Operacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące potencjalnych wnioskodawców i zasad aplikowania o środki z PFRON znajdują się na stronie internetowej:

 

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/97/1440/Procedury_realizacji_oraz_zalaczniki__PWRMR__2012_rok.html

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 44 04 lub pisząc na adres e-mail: inwestycje@powiatgoldap.pl


Aktualności

Powiązane artykuły