Zamykanie projektu budżetu

komisje

komisjeTrzecie czytanie budżetu gminy na 2013 rok sprowadziło się głównie do wyjaśniania wątpliwości wyartykułowanych na poprzednich posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Było też o nowych zasadach sprzedaży mieszkań komunalnych i elektrowniach wiatrowych.

Już na początku spotkania pierwszej komisji wrócono do tematu ewentualnego zakupu sceny przez Dom Kultury, poruszanego przez Antoniego Banela.

Kalkulację przygotowała dyrektor Marta Jurgiełan i jej zdaniem ten zakup (koszt około 200 tys. zł) zwróciłby się Domowi Kultury dopiero po dwudziestu latach. Bardziej zatem opłaca się póki co wypożyczanie sceny.

Natomiast burmistrz Marek Miros poinformował, że gmina planuje w najbliższych latach wybudować w Gołdapi coś w rodzaju amfiteatru o ile znajdą się na to środki zewnętrzne.

Również propozycja tegoż radnego by podłączyć kotłownię „Jedynki” do Spółdzielni Mieszkaniowej okazała się nierealna, choćby, dlatego że SM nie ma koncesji na sprzedaż energii cieplnej.

Burmistrz czytając budżet wymienił ponownie niemal wszystkie propozycje radnych, dłużej zatrzymano się na sprawie ograniczenia inwestycji związanych z energią wiatrową. Tu poinformowano zebranych, że utworzenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego (co idzie w parze z milionowymi kosztami) nie musiałoby stanowić prawnej przesłanki, by ograniczyć tego typu inwestycje. Raczej wchodzi w grę rozpatrywanie każdego przypadku z osobna i modyfikacji (lub wprowadzenia) nowego prawa ogólnopaństwowego. Zatem w praktyce ważny jest lobbing i wykorzystywanie doraźnych argumentów, w tym ekologicznych.

Komisje zaakceptowały propozycje budżetowe na 2013 rok. Pozytywnie potraktowały przekazanie wojewodzie działki w pobliżu przejścia granicznego pozwalającej na rozbudowę prowadzącego do terminalu odcinka drogi.

Architekt Beata Kołakowska przedstawiła projekt uchwały mającej ułatwić sprzedaż gminnych nieruchomości, m.in. mieszkań komunalnych. Zaproponowano m.in., by tym blokom, które chcą wykupić u siebie resztę niesprzedanych mieszkań przyznać 95-procentową bonifikatę (również w wypadku, kiedy to jest ostatnie niesprzedane mieszkanie w budynku). Natomiast w wypadku zakupu pojedynczego mieszkania spośród kilku niesprzedanych w tym samym bloku obowiązywałaby bonifikata 50 proc. od wartości. Projekt radni zaopiniowali pozytywnie.

Rozmawiano też o świetlicach wiejskich, administrowanie którymi wzbudza coraz więcej kontrowersji, choćby i z tego powodu, że według prawa nie powinno się w nich urządzać… imprez alkoholowych ( Jeśli organizacje pozarządowe lub rady sołeckie administrują świetlicą to można robić imprezy alkoholowe. Pod szyldem DK natomiast nie można). Tak czy inaczej, bez względu na to, kto będzie nimi administrował i tak koszty będzie ponosiła gmina.

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły