Zadbaj o klimat

Dlaczego warto chronić klimat? Dlatego, by zarówno my, jak i przyszłe pokolenia, znały nasza planetę taką, jaka jest obecnie. Najwięcej możemy zdziałać w swoim domu, miejscu pracy, czy szkole, gdyż to nasz styl życia, bezpośrednio lub pośrednio, ma największy wpływ na środowisko. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, podczas akcji edukacyjnej „Zadbaj o klimat”, zaprezentowali proste zasady, dzięki którym możemy zmniejszyć nasz „ślad ekologiczny”. Nawoływali do oszczędzania wody, racjonalnego wykorzystania i właściwego wyboru sprzętu AGD i RTV, rzadszego korzystania z samochodów, odżywiania w zgodzie z naturą, racjonalnego wykorzystania papieru, segregacji i utylizacji niebezpiecznych odpadów. Szczególną uwagę, ze względu na wzmożony okres zakupów, zwrócili na wybór produktów oznaczonych eko-znakami i unikanie produktów nadmiernie opakowanych oraz niepotrzebnych przedmiotów.
Uczniowie uczestniczą nie tylko w akcjach edukacyjnych, prowadzona jest też zbiórka odpadów do recyklingu lub utylizacji. Społeczność szkolna zwraca się do mieszkańców naszego miasta z apelem:
Zamiast wyrzucić do kontenera, prosimy o przyniesienie do naszej szkoły
• płytek CD
• opakowań po tuszu do drukarek zwykłych i laserowych(także zamienniki)
• baterii
• plastikowych nakrętek
• sprzętu elektrycznego i elektronicznego o małych rozmiarach (wielkogabarytowy w późniejszym terminie)
• makulatury
W ten sposób wszyscy przyczynimy się do ochrony środowiska, ale także pomożemy dzieciom.


Aktualności

Powiązane artykuły