Wojewoda naszym strażakom

Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski w poniedziałek 10 grudnia o godz. 10.00 przekaże sprzęt pożarniczy Ochotniczym Strażom Pożarnym. Przekazywany sprzęt został zakupiony ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

OSP Grabowo otrzymuje między innymi: zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego – 48.500 zł oraz 2 aparaty powietrzne o wartości 9800 zł.

OSP Dubeninki otrzymuje detektor wielogazowy, węże tłoczne, hełmy strażacki, obuwie specjalistyczne na kwotę 4.050 zł.

.OSP Żytkiejmy otrzymuje piłę do drewna, hełmy, węże tłoczne, ubrania specjalistyczne na łączną kwotę 3200 zł.

OSP Banie Mazurskie otrzymuję wytwornicę pianową, zestaw znaków, ubrania i buty na kwotę 5800 zł.

Ponadto KWP w Olsztynie przekazała KP PSP w Gołdapi samochód osobowy, który będzie funkcjonował w OSP Dubeninki. KP PSP w Gołdapi otrzymała również 20 tys. na zakup aparatów powietrznych.

Przekazanie sprzętu odbędzie się w PSP w Gołdapi.

 


Aktualności

Powiązane artykuły