Pierwszy termin mija 27 grudnia

Po raz kolejny Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na dotowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe. Pierwszy termin składania wniosków upływa już 27 grudnia tego roku (dotacje na rozwój kultury fizycznej). Pozostałe terminy mijają z początkiem przyszłego roku.

 

Dotacje przyznawane są w dziedzinach:

1) Edukacja i promocja zdrowia publicznego.

2) Rozwój kultury fizycznej.

3) Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między

społeczeństwami.

4. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

6. Rozwój turystyki.

7. Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

8. Pomoc społeczna.

9. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień.

10. Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego:

11. Integracja środowisk kombatanckich.

 

Szczegóły na portalu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

Powiązane artykuły