Uczyli młodzież jak udzielić pierwszej pomocy

Strażacy z PSP w Gołdapi, 4 grudnia spotkali się z uczniami klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 1. Było to kolejne spotkanie w ramach konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Strażacy uczyli młodzież, jak w razie potrzeby samemu udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.  Uczniowie, pod okiem profesjonalistów, mieli okazję ćwiczyć na fantomie sztuczne oddychanie i masaż serca. Uczyli się, jak prawidłowo ułożyć osobę nieprzytomną.

Planowane są kolejne spotkania, m.in. z funkcjonariuszami policji, psychologiem, pracownikiem sądu. Podejmowane działania mają służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów.


Aktualności

Powiązane artykuły