Stan bezrobocia

Na koniec trzeciego kwartału tego roku odsetek bezrobotnych w powiecie gołdapskim zmienił się co prawda o 0,6 proc., ale jednocześnie oddaliliśmy się od ogólnopolskiego lidera z 43. na 53. miejsce. W województwie nasz powiat jest nadal na 11. miejscu.

Przed gołdapskim znajdują się: piski (29,6 proc.), braniewski, bartoszycki, kętrzyński, szczycieński, elbląski, ełcki, węgorzewski, działdowski i lidzbarski (24,4 proc.).

Pozytywną tendencją w w powiecie gołdapskim jest to, że było o 120 mniej nowych rejestracji niż wyłączeń bezrobotnych z rejestru.

W gołdapskim PUP zarejestrowano na koniec września 2060 bezrobotnych, w tym 1232 kobiety i 131 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

59,3 proc bezrobotnych pochodzi ze wsi.

Jeśli idzie o strukturę wiekową to największa ilość bezrobotnych zawiera się w wieku od 25 – 34 lat. A aspekcie wykształcenia Nnjwiększą grupę bezrobotnych tworzą osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (741), najmniejszą z wyższym (147).


Aktualności

Powiązane artykuły