Nabór do służby w SG

Od 8 stycznia 2013 roku w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej rusza nabór kandydatów do służby. W nadchodzącym roku oddział planuje przyjąć w szeregi SG 118 osób.

Podania kandydatów do służby będą przyjmowane od 8 stycznia do 29 maja 2013 roku. Dokumenty należy składać w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie na ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 78.

Wychodząc naprzeciw osobowym ubiegającym się do służby Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej wprowadził telefoniczne zapisy kandydatów na rozmowę w komórce kadrowej. Dzwonić można od poniedziałku do piątku pod numer tel. 89 750 30 23 lub 89 750 34 93.

Obecnie na Warmii i Mazurach służy około 1200 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Oddział ochrania lądowa granicę PR z FR na odcinku blisko 200 km. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

• o nieposzlakowanej opinii,

• niekarana za przest pstwo lub przestępstwo skarbowe,

• korzystająca w pełni z praw publicznych,

• posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

• posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

• gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,

• dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

• posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

• która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z O środków Szkolenia SG.

Z życzeniami wspaniałego 2013 roku!!

Por. sg Justyna Szubstarska, rzecznik prasowy komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

 


Aktualności

Powiązane artykuły