W Gołdapi powstało Forum Młodych Ludowców

forum_ml_ludowcow_3

forum_ml_ludowcow_3Z udziałem wojewody Mariana Podziewskiego odbył się w Gołdapi Zjazd Założycielski Forum Młodych Ludowców Ziemi Gołdapskiej. Niżej zamieszczamy tekst na ten temat autorstwa młodych założycieli.

 

W sobotę 29 grudnia 2012 roku w restauracji „Janczes” odbyło się spotkanie założycielskie Forum Młodych Ludowców Ziemi Gołdapskiej.

 

Gośćmi spotkania byli:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, członek Rady Naczelnej PSL Marian Podziewski,

Prezes ZP PSL w Gołdapi Andrzej Pianka,

Sekretarz ZW FML Mateusz Starus,

Sekretarz ZP PSL w Gołdapi Janina Pietrewicz,

Prezes ZG PSL w Gołdapi Marian Waraksa.

Członek ZP PSL w Gołdapi Robert Bernatowicz,

Członek ZP PSL w Gołdapi Kazimierz Kazaniecki,

Członek ZP PSL w Gołdapi Krzysztof Sztandera.

 

W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu młodych ludowców z terenu powiatu. Prezesem Forum Młodych Ludowców Ziemi Gołdapskiej wybrano Konrada Kazanieckiego. W skład zarządu powiatowego weszli: Paweł Budziński, Anna Garniewska, Krzysztof Kazaniecki, Mateusz Pianka, Paweł Śmigiel, Łukasz Tylenda. W komisji rewizyjnej znaleźli się: Marek Garneiwski, Andrzej Chmielewski.

 

FORUM MŁODYCH LUDOWCÓW – Kim jesteśmy?

Jesteśmy stowarzyszeniem powstałym z myślą o aktywnym uczestnictwie młodych ludzi w życiu społecznym i publicznym. Naszym statutowym celem jest propagowanie demokratycznych postaw, w których korzeni upatrujemy w tradycjach ruchu ludowego. Jesteśmy dumni z naszej historii, która dała nam wybitnych mężów stanu takich jak: Wincenty Witos, Maciej Rataj czy Stanisław Mikołajczyk. Ich postawy stanowią dla nas nieprześcigniony wzorzec, gdyż swoją działalnością pokazali jak należy uczciwie i wytrwale pracować na rzecz Ojczyzny. Jako młodzieżówka Polskiego Stronnictwa Ludowego staramy się pielęgnować tradycję ruchu ludowego podkreślając przy tym znaczenie kompromisu i rozsądku w polskiej polityce.

 

Jak postrzegamy politykę?

Zdecydowanie dystansujemy się od sporów, ciągłych walk i medialnych konfrontacji. Nie chcemy, aby polskie życie publiczne było przesycone kampanią na słowa bez merytorycznej debaty nad realnymi problemami naszego społeczeństwa. Dążymy do przywrócenia elementarnych zasad kultury w polskiej polityce, która coraz bardziej przypomina bijatykę niesfornych chłopców. Jesteśmy wyrazicielami umiarkowania, rozsądku ,opanowania, stabilizacji i porozumienia. Chcemy aby w ten właśnie sposób postrzegana była polska polityka – jako sztuka kompromisów w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny.

 

10 powodów dla których warto wstąpić do FMLu!

1. Działalność opartą na zasadach prospołecznych, prodemokratycznych i pronarodowych.

2. Aktywność na rzecz integracji europejskiej.

3. Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach, dyskusjach.

4. Wyjazdy zagraniczne, m.in. do Parlamentu Europejskiego.

5. Rozwój zainteresowań o charakterze społeczno – politycznym.

6. Spotkania z czołowymi polskimi politykami.

7. Wpisanie się w blisko 120-letnią tradycję ruchu ludowego.

8. Doświadczenie w pracy zespołowej i przygotowanie do kierowania zespołem.

9. Kontakty z władzami centralnymi i samorządowymi.

10. Wspaniała koleżeńska atmosfera.

Serdecznie zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.

Jeżeli jesteś chętny/chętna napisz to my się do ciebie odezwiemy: psl.goldap@gmail.com

forum_ml_ludowcow_1

forum_ml_ludowcow_2

forum_ml_ludowcow_3

forum_ml_ludowcow_4


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “W Gołdapi powstało Forum Młodych Ludowców

  1. gołdapianka

    Lubię, gdy młodzi ludzie przestają narzekać, że u nas nic się nie opłaca i biorą się do działania! Mam nadzieje, że pozostaniecie wierni swoim „10 przykazaniom” i będziecie je wcielać w życie. Praca w stowarzyszeniu , tom praca społeczna na rzecz innych członków społeczności. Życzę, aby długo jeszcze chciało Wam się chcieć i trzymam kciuki.

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...