Na sesji nadzwyczajnej

sesja_nadzwyczajna_4

sesja_nadzwyczajna_4Zaledwie kilkadziesiąt minut trwała nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, radni bowiem podjęli uchwały związane z tematami poruszanymi podczas ostatnich komisji, głównie dotyczące zmian w budżecie na ten rok. Zaakceptowali też przesłanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi nauczycielskich związków zawodowych dotyczącej procedury przekazania szkół wiejskich fundacji.

Tematem nowym była prośba radnego Ryszarda Wrzoska, by na kolejnej sesji radni złożyli się na, przynajmniej jedno, stypendium fundowane w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego.

Radny Jan Steć doprecyzował swoją propozycję dotyczącą bezpłatnej sterylizacji psów i przeznaczenia na ten cel środków. – Mam na myśli psy bezdomne. Jeśli nie będziemy sterylizować ich teraz to za rok będzie nam do tego celu potrzebna podwójna kwota.

Pod koniec posiedzenia zebranym wręczono kalendarze na 2013 rok.

sesja_nadzwyczajna_1

sesja_nadzwyczajna_2

sesja_nadzwyczajna_3

 


Aktualności

Powiązane artykuły