Kończy się kolejna kadencja

rada_zatrudnienia_12_12_5

rada_zatrudnienia_12_12_5Kończy się kolejna kadencja Gołdapskiej Rady Zatrudnienia, toteż ostatnie w tym roku spotkanie miało charakter podwójnie uroczysty. Oprócz bowiem relacji dyrektora PUP o stanie bezrobocia, starosta Andrzej Ciołek wraz z wicestarostą Ewą Bodanowicz-Kordjak podsumowali działalność tego społecznego ciała.

Na spotkaniu obecni też m.in. byli: wójt Bań Mazurskich Ryszard Bogusz, przewodniczący Powiatu Leszek Retel i wiceburmistrz Jacek Morzy. Trzem członkom Rady Andrzej Ciołek wraz z Leszkiem Retelem wręczyli odznaczenia „Za Zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”. Otrzymali je: Beata Kondraciuk, Zenon Kisielewski i Marian Waraksa. Dyrektor Wojciech Hołdyński otrzymał od starosty nagrodę.

Pozostałych członków uhonorowano podziękowaniami na piśmie.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest doradczym organem Powiatowego Urzędu Pracy, zajmuje się głównie opiniowaniem propozycji podziału środków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu. W jej skład wchodzą przedstawiciele samorządów, prywatnych przedsiębiorców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Trwają procedury związane z powołaniem kolejnego składu.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły