Wyniki akcji „Nasza krew – nasza Ojczyzna”

PSG Dubeninki 2

PSG Dubeninki 2Już znamy wyniki listopadowej ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi „Nasza krew – nasza Ojczyzna” przeprowadzonej przez Straż Graniczą. W ciągu zaledwie tygodnia tylko na Warmii i Maurach udało się zebrać ponad 170 L krwi. Łącznie 384 osoby mogło za zgodą lekarza oddać życiodajny płyn. Jednak chętnych było znacznie więcej.

Pomysł na zorganizowanie i przeprowadzenie akcji zrodził się celowo w okolicy Święta Niepodległości, aby podkreślić wartość niesienia pomocy drugiej osobie. Funkcjonariusz dbający o praworządność, ład i bezpieczeństwo obywateli RP powinien być kojarzony z niesieniem pomocy i ratowaniem życia ludzkiego.

Członkowie Klubów Honorowych Dawców Krwi zrzeszonych przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej oraz niezrzeszeni przyjaciele akcji w ubiegłym tygodniu oddawali krew w Braniewie, Bartoszycach, Barcianach, Kętrzynie, Gołdapi, Dubeninkach, Działdowie, Elblągu, Giżycku, Iławie, Nidzicy oraz Pasłęku. W przedsięwzięcie zaangażowane zostały niemal wszystkie punkty krwiodawstwa w województwie warmińsko-mazurskim.

Ten dumny wynik honorowej zbiórki krwi to ogromna zasługa osób-przyjaciół Straży Granicznej, którzy organizacyjnie poparli przedsięwzięcie biorąc czynny udział w akcji. Wiele osób prywatnych, mieszkańców regionu w wyznaczonych dniach zgłaszało się do punktów krwiodawstwa.

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej głównym organizatorem był Klub Honorowych Dawców Krwi przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach oraz Klub Honorowych Dawców Krwi „Na Granicy” przy OR PCK w Bartoszycach.

Akcję honorowym patronatem objął Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosław Kowalkowski oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Por. SG Justyna Szubstarska, rzecznik prasowy komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

sg_krew_1

PSG Banie Mazurskie i Goldap

PSG Dubeninki 2

PSG Dubeninki 5


Aktualności

Powiązane artykuły