Wnioski z konferencji

Organizatorzy i uczestnicy konferencji „Cała prawda o wiatrakach” informują nas o jej efektach.

W konferencji wzięło udział około 200 uczestników – mieszkańców Gminy Gołdap, powiatu gołdapskiego, a także okolicznych gmin i powiatów. W głosowaniu nad przyjęciem wniosków skierowanych do władz tylko jeden głos był przeciwny i jeden wstrzymujący. W imieniu uczestników konferencji dokument końcowy podpisali przedstawiciele 15 organizacji społecznych obecnych na sali.

Wnioski z konferencji w formie pisemnej wpłynęły do Urzędu Miejskiego 12 listopada.

Uczestnicy Konferencji „Cała prawda o wiatrakach”, która odbyła się w Gołdapi w dniu 10 listopada 2012 roku składają formalny wniosek do Rady Miejskiej w Gołdapi i władz Gminy Gołdap o rozpoczęcie prowadzenia na terenie Gminy Gołdap zintegrowanych działań osłonowych na rzecz osób zamieszkałych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, jak również podjęcie inicjatyw, które zabezpieczą na przyszłość mieszkańców gminy przed zbyt bliskim lokalizowaniem elektrowni wiatrowych od ich domów.
W szczególności wnioskujemy o:
1. Rozpoczęcie prowadzenia systematycznego, stałego monitoringu zdrowia osób na stałe zamieszkałych w promieniu do 3 kilometrów od najbliższej elektrowni wiatrowej.
Działania te powinny dotyczyć wszystkich mieszkańców tej strefy ze szczególnym uwzględnieniem badań neurologicznych i psychologicznych, prenatalnych oraz grup zaliczanych do szczególnego ryzyka oddziaływania farm wiatrowych – m.in. osób posiadających rozruszniki serca, chorujących na epilepsję, autyzm.
Badania powinna przeprowadzać wyspecjalizowana do tego placówka – np. uczelnia medyczna.
Działania te powinny być finansowane z dochodów gminy związanych z energetyką wiatrową.

2. Stworzenia w Gołdapi specjalistycznej placówki medycznej zajmującej się diagnozowaniem i leczeniem negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych lokalizacją farm wiatrowych.
Konsultacja zakresu działań tej placówki powinna być uzgodniona z właściwym ośrodkiem medycznym, który wcześniej dokonał monitoringu zdrowia mieszkańców. Elementem działań tego ośrodka powinna być edukacja zdrowotna związana z oddziaływaniem na zdrowie ludzkie elektrowni wiatrowych.
Placówka powinna być finansowana z dochodów gminy uzyskanych z inwestycji związanych z energetyką wiatrową.

3. Utworzenie funduszu celowego i gromadzenie na nim środków na poczet wypłacenia osobom zamieszkałym w promieniu do 3 kilometrów od wiatraków odszkodowań z tytułu obniżenia wartości ich gruntów i nieruchomości.
Fundusze na ten cel powinny pochodzić z dochodów gminy uzyskanych z inwestycji związanych z energetyką wiatrową .

4. Rzetelne informowanie wszystkich mieszkańców na temat nowych inwestycji związanych z budową farm wiatrowych.
Działania te powinny odbywać się poprzez organizowanie spotkań informacyjnych we wszystkich miejscowościach w pobliżu których mają powstać nowe elektrownie wiatrowe. Naczelną zasadą tych spotkań powinno być obligatoryjne zapewnienie udziału w nich ekspertów niezależnych od przedstawicieli inwestorów.

5. Spowodowanie ograniczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów na odcinkach dróg publicznych, w pobliżu których znajdują się wiatraki usytuowane w odległości do 1 km od dróg.

6. Informowanie turystów i kuracjuszy przyjeżdżających na teren Gminy Gołdap o znajdujących się tam farmach wiatrowych.

7. Ustalenie takich lokalnych standardów prawnych przy wydawaniu zezwoleń na lokalizację farm wiatrowych, aby kolejne wiatraki nie były budowane w odległości mniejszej niż 3000 metrów od najbliższego zamieszkanego siedliska.

W imieniu uczestników konferencji dokument końcowy podpisali przedstawiciele 15 organizacji społecznych obecnych na sali.


Aktualności

Powiązane artykuły

4 komentarzy do “Wnioski z konferencji

 1. Mieszkaniec

  http://www.radio5.com.pl/index.php?id=1&ia=42842

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. Świadomy

  Artykuł z Radia 5 chyba został sfinansowany przez lobby wiatrakowe.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. Podczas moich rozmów z mieszkańcami Suczek pod Gołdapią również zdażały się osoby, które do wiatrków najzwyczajniej przywykły i nauczyły sie z nimi żyć. To jednak wcale nie oznacza że syndrom turbiny wiatrowej (zespół udręczenia wiatrakowego) ich nie dotyczy.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. gołdapianka

  To, o czym oni mówili, dzieje się. Możemy jak zwykle udawać, że tego nie widzimy, ale to nie znaczy, że jak zamkniemy oczy, to zniknie. Od dawna liczy się już tylko kasa. Czy my się kiedyś opamiętamy? zaczniemy myśleć o człowieku? Nieludzkie przepisy, wymyślane nie dla ludzi, a dla samego wymyślania, postępowanie nieetyczne… to zdaje się standard w tej chwili. Chciałbym doczekać czasów, gdy przepisy będą dla ludzi. będą chroniły ofiarę, nie kata, a ludzie czyniący zło innym, odpowiedzą za to.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...