Otwarcie z udziałem wojewody

W jutrzejszym otwarciu zalewu weźmie również udział wojewoda Marian Podziewski. Przy okazji trochę danych związanych z tą inwestycją: projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt realizacji robót to 7 025 582,14 zł, zaś całego zadania 7 135 754,96 zł.

W ramach zadania wybudowano zbiornik małej retencji wodnej o powierzchni zalewu ok. 23,8 ha wraz z jazem piętrzącym o maksymalnej wysokości piętrzenia ok. 2,1 m i zaporą ziemną czołową na rzece Gołdapie.

Celem realizacji zadania było zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla miasta Gołdap i terenów położonych poniżej miasta. Zbiornik ma również pełnić funkcje rekreacyjne. Zbiornik retencyjny spełniać będzie rolę czynnika ograniczającego wahania lustra wody w położonym powyżej jeziorze Gołdap.

 

W tym roku na realizację przedsięwzięć melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim przeznaczono ponad 40 mln 176 tysięcy złotych, w tym:

– budżet państwa – 16 166 000 zł;

– środki europejskie – 24 010 000 zł.

 


Aktualności

Powiązane artykuły