Co na kolejnej sesji?

Na kolejnej sesji Rady Miejskiej, która rozpocznie się w poniedziałek 29 października o trzynastej radni będą m.in. głosowali nad okręgami wyborczymi i powołaniem Komisji Rady Miejskiej do opracowania projektu podziału Gminy Gołdap na jednostki pomocnicze.

Ponadto wsród tematów znajdą się:

– określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap i zasad korzystania z tych obiektów;

– wyrażenie zgody na zawarcie ugody ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przez Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich (sprawa działki, na której stoi kamień pamiątkowy);

– umożliwienie realizacji nauki religii dla wyznawców Kościoła Zielonoświątkowego jako zadania gminy.


Aktualności

Powiązane artykuły