Zalew otwarty oficjalnie

zalew_5

zalew_5W oficjalnym otwarciu gołdapskiego zalewu uczestniczyli m.in.: wojewoda Marian Podziewski, wicemarszałek Jarosław Słoma, wiceburmistrz Jacek Morzy i przedstawiciele inwestora, czyli Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Przypomnijmy, że projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt realizacji robót to 7 025 582,14 zł, zaś całego zadania 7 135 754,96 zł.

W ramach zadania wybudowano zbiornik małej retencji wodnej o powierzchni zalewu ok. 23,8 ha wraz z jazem piętrzącym o maksymalnej wysokości piętrzenia ok. 2,1 m i zaporą ziemną czołową na rzece Gołdapie.

Celem realizacji zadania było zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla miasta Gołdap i terenów położonych poniżej miasta. Zbiornik ma również pełnić funkcje rekreacyjne. Zbiornik retencyjny spełniać będzie rolę czynnika ograniczającego wahania lustra wody w położonym powyżej jeziorze Gołdap.

(Dziękujemy portalowi „Z bliska” za udostępnienie fotografii.)

zalew_1 zalew_2 zalew_3 zalew_4 zalew_6

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły