Co ważne na sesji?

sesja_28_09_12_2

sesja_28_09_12_2Nierzadko na sesji Rady Miejskiej Gołdapi te najistotniejsze problemy pojawiają się dopiero podczas interpelacji lub w wolnych wnioskach. Choć w piątek w bloku uchwał żywą dyskusję wywołała podwyżka wynagrodzenia burmistrza, nadanie nazw dwóm nowym uliczkom oraz wniosek nauczycieli i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Boćwince.

W relacji ze swojej działalności w ostatnim okresie burmistrz poinformował m.in. o tym, że dzięki lobby samorządowemu udało się przywrócić proporcje 50 do 50 proc. w finansowaniu tzw. „schetynówek”. – Może więc będzie szansa na remonty w przyszłym roku Nadbrzeżnej i Kolejowej. Przypomniał też, że właśnie uczestniczył w podpisywaniu aktu notarialnego związanego z likwidacją PEC.

Natomiast wniosek nauczycieli i rodziców sugerujący naruszenie prawa przez gminę w przypadku przejęcia Szkoły Podstawowej w Boćwince przez FRRG niczego nie zmienił, bowiem zdaniem kierownika wydziału oświaty do naruszenia prawa nie doszło, co potwierdzili radni w głosowaniu.

Wynagrodzenie Marka Mirosa wzrosło z 11841,50 brutto do 12365,00 zł brutto.

W swojej informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego przewodniczący Ryszard Wrzosek podkreślił m.in., że jest pozytywnie zaskoczony zmianami, jakie nastąpiły w Szkole Podstawowej nr 1. Dodał też, że wszystkie szkoły mają zapotrzebowanie na niezbędne inwestycje, choćby dach i boisko w „Trójce” lub remont kotłowni w „Dwójce””.

W wolnych wnioskach istotny problem dotyczący zalewu poruszyli – Remigiusz Karpiński i Piotr Rant. Chodziło o zabezpieczenie trawą otoczenia zbiornika i umożliwienie lepszego dostępu do niego od strony ulicy Kolejowej.

Radny Andrzej Pianka zwrócił uwagę na sytuację dwojga dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Boćwince, które w szkole są już o 7.30, Natomiast ich powrót do domu jest możliwy dopiero o 16.45. Zwrócił też uwagę na fakt śmierci 18 młodych bocianów na linii energetycznej znajdującej się w pobliżu Suczek i Tatarskiej Góry.

Przewodniczący Rady Osiedla nr III Józef Kiszkorno mówił o otoczeniu Restauracji „Sega” i wieczornych awanturach, które zdaniem tamtejszych mieszkańców mają miejsce pod tym budynkiem Jednocześnie upomniał się o zapewnienie w tym miejscu monitoringu.

Był też na sesji akcent uroczysty, gdyż przewodniczący gołdapskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Mieczysław Sztabiński wręczył skarbnikowi Krystynie Trzasko i burmistrzowi Markowi Mirosowi statuetki za wspieranie tej organizacji.

sesja_28_09_12_1 sesja_28_09_12_3

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły