Regulamin Turnieju Streetball „Wakacje na sportowo”

plakat A-2 wakacje z OSiR

Turniej rozpocznie się w środę o 10.00 na boisku Gimnazjum Samorządowego.

1. Warunki uczestnictwa

– Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa.

– Nie ma możliwości dopisywania dodatkowych zawodników do drużyny.

– Organizator przewiduje liczbę nagród maksymalnie dla 4 osób w drużynie.

– Turniej zostanie rozegrany w konwencji streetball.

– Wszelkich formalności związanych z uczestnictwem drużyny w turnieju (wypełnienie druków, itp.) dopełnia w imieniu drużyny jej kapitan.

– Kapitanowie są zobowiązani do podawania prawdziwych danych na formularzu zgłoszeniowym drużyny pod rygorem dyskwalifikacji.

– Po zamknięciu rejestracji żadne zmiany danych nie będą wprowadzane.

– Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu, w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio w formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.

– Organizator główny streetballa zastrzega sobie dyskwalifikację zawodników będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających.

 

2. System rozgrywek

– Rozgrywki są prowadzone w kategorii open (drużyny męskie, lub mieszane).

– Eliminacje – system brazylijski, bądź grupowy (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn), o podziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie.

– Finały – system pucharowy.

– Po eliminacjach mecze będą rozgrywane systemem pucharowym.

– Zwycięzcy półfinałów, rozegrają finał , podczas gdy przegrani będą toczyli walkę o trzecie miejsce.

 

3. Gra

– Mecze streetballa rozgrywane są na boiskach o wymiarach od 9×9 do 12x12m, na jeden kosz. Na boisku zaznaczona jest linia w odległości 6,25 m. Każda gra musi rozpocząć się udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju.

– Piłki rozgrzewkowe drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie.

– Każda drużyna musi zakończyć mecz posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników.

– O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie (rzut monetą).

– Za zdobyty kosz drużyna uzyskuje 1 punkt, zza linii 6,25 uzyskuje 2pkt.

– Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 16 punktów lub trwa 8 minut.

– W przypadku zakończenia 8-minutowego czasu gry i nie uzyskania przez którąś z drużyn 16 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez drużyny w czasie 8 minut. W przypadku remisu po 8 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza(złoty kosz).

– O posiadaniu piłki w dogrywce decyduje losowanie (rzut monetą).

– Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Jest ona zobowiązana w całości do wyjścia poza obręb pola 6,25 m odkosza. Drużyna broniąca powinna znajdować się wtedy w całości w obrębie pola 6,25 m. Taka sama zasada obowiązuje także w przypadku pozostałych strat piłki – faul, zebranie po niecelnym rzucie przeciwnika, itp.

– Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna jest atakująca – rozpoczyna akcję spoza 6.25 m.

– Obowiązuje zasada 24 sekund na oddanie rzutu. Nie oddanie rzutu w tym czasie, karane jest utratą piłki.

– Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.

– Zabronione jest także zdobywanie punktów poprzez tzw. „wsad”.

– Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas w trakcie meczu.

– Odpowiedzialność i obowiązki sędziego obejmują:

liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu;

notowanie wykorzystanych czasów przez poszczególne drużyny;

ostateczne rozstrzyganie sporów;

kontrolowanie prawidłowych zmian zawodników;

prawidłowe i zgodne z przepisami sędziowanie meczów;

– Kapitan drużyny jest upoważniony, jako jedyny z drużyny, do występowania w jej imieniu we wszystkich sprawach i sporach.

– Należy dążyć do przestrzegania zasad fair play oraz polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów.

– W przypadku spornych sytuacji na boisku sędzia POSIADA WERDYKT OSTATECZNY !

– Złośliwe faule zauważone przez sędziego gry będą karane rzutem za 1 punkt z linii 5.80 m oraz przekazaniem piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej.

– Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.

– Przepisy gry obowiązują wg. przepisów PZKOSZa chyba ze organizator zastrzega to w regulaminie.

 

4. Postanowienia ogólne

– Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

– Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o wprowadzonych zmianach.

– Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.

– Nie przystąpienie do zawodów punktualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się, dyskwalifikuje całą drużynę walkowerem.

– Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.

– Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Organizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

NAGRODY:

Puchary oraz dyplomy

Organizator

plakat A-2 wakacje z OSiR

Powiązane artykuły

4 komentarzy do “Regulamin Turnieju Streetball „Wakacje na sportowo”

 1. beta

  A można prosić dokładna datę? Środa, ale która? Jutro?

 2. dzianek

  Dobrze, że jest info, nawet tak późno!
  I dobrze jest tez, że turniej odbedzie sie na gimnazjum ;]

 3. Gracz

  A co jak pogoda nie dopisze? Przewidziana jest gra na hali?