Regulamin Turnieju Streetball „Wakacje na sportowo”

plakat A-2 wakacje z OSiR

Turniej rozpocznie się w środę o 10.00 na boisku Gimnazjum Samorządowego.

1. Warunki uczestnictwa

– Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa.

– Nie ma możliwości dopisywania dodatkowych zawodników do drużyny.

– Organizator przewiduje liczbę nagród maksymalnie dla 4 osób w drużynie.

– Turniej zostanie rozegrany w konwencji streetball.

– Wszelkich formalności związanych z uczestnictwem drużyny w turnieju (wypełnienie druków, itp.) dopełnia w imieniu drużyny jej kapitan.

– Kapitanowie są zobowiązani do podawania prawdziwych danych na formularzu zgłoszeniowym drużyny pod rygorem dyskwalifikacji.

– Po zamknięciu rejestracji żadne zmiany danych nie będą wprowadzane.

– Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu, w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio w formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.

– Organizator główny streetballa zastrzega sobie dyskwalifikację zawodników będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających.

 

2. System rozgrywek

– Rozgrywki są prowadzone w kategorii open (drużyny męskie, lub mieszane).

– Eliminacje – system brazylijski, bądź grupowy (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn), o podziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie.

– Finały – system pucharowy.

– Po eliminacjach mecze będą rozgrywane systemem pucharowym.

– Zwycięzcy półfinałów, rozegrają finał , podczas gdy przegrani będą toczyli walkę o trzecie miejsce.

 

3. Gra

– Mecze streetballa rozgrywane są na boiskach o wymiarach od 9×9 do 12x12m, na jeden kosz. Na boisku zaznaczona jest linia w odległości 6,25 m. Każda gra musi rozpocząć się udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju.

– Piłki rozgrzewkowe drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie.

– Każda drużyna musi zakończyć mecz posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników.

– O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie (rzut monetą).

– Za zdobyty kosz drużyna uzyskuje 1 punkt, zza linii 6,25 uzyskuje 2pkt.

– Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 16 punktów lub trwa 8 minut.

– W przypadku zakończenia 8-minutowego czasu gry i nie uzyskania przez którąś z drużyn 16 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez drużyny w czasie 8 minut. W przypadku remisu po 8 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza(złoty kosz).

– O posiadaniu piłki w dogrywce decyduje losowanie (rzut monetą).

– Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Jest ona zobowiązana w całości do wyjścia poza obręb pola 6,25 m odkosza. Drużyna broniąca powinna znajdować się wtedy w całości w obrębie pola 6,25 m. Taka sama zasada obowiązuje także w przypadku pozostałych strat piłki – faul, zebranie po niecelnym rzucie przeciwnika, itp.

– Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna jest atakująca – rozpoczyna akcję spoza 6.25 m.

– Obowiązuje zasada 24 sekund na oddanie rzutu. Nie oddanie rzutu w tym czasie, karane jest utratą piłki.

– Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.

– Zabronione jest także zdobywanie punktów poprzez tzw. „wsad”.

– Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas w trakcie meczu.

– Odpowiedzialność i obowiązki sędziego obejmują:

liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu;

notowanie wykorzystanych czasów przez poszczególne drużyny;

ostateczne rozstrzyganie sporów;

kontrolowanie prawidłowych zmian zawodników;

prawidłowe i zgodne z przepisami sędziowanie meczów;

– Kapitan drużyny jest upoważniony, jako jedyny z drużyny, do występowania w jej imieniu we wszystkich sprawach i sporach.

– Należy dążyć do przestrzegania zasad fair play oraz polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów.

– W przypadku spornych sytuacji na boisku sędzia POSIADA WERDYKT OSTATECZNY !

– Złośliwe faule zauważone przez sędziego gry będą karane rzutem za 1 punkt z linii 5.80 m oraz przekazaniem piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej.

– Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.

– Przepisy gry obowiązują wg. przepisów PZKOSZa chyba ze organizator zastrzega to w regulaminie.

 

4. Postanowienia ogólne

– Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

– Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o wprowadzonych zmianach.

– Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.

– Nie przystąpienie do zawodów punktualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się, dyskwalifikuje całą drużynę walkowerem.

– Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.

– Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Organizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

NAGRODY:

Puchary oraz dyplomy

Organizator

plakat A-2 wakacje z OSiR

Powiązane artykuły

4 komentarzy do “Regulamin Turnieju Streetball „Wakacje na sportowo”

 1. beta

  A można prosić dokładna datę? Środa, ale która? Jutro?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. jutro

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 2. dzianek

  Dobrze, że jest info, nawet tak późno!
  I dobrze jest tez, że turniej odbedzie sie na gimnazjum ;]

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. Gracz

  A co jak pogoda nie dopisze? Przewidziana jest gra na hali?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...