Inicjatywa Starostwa

Starostwo Powiatowe w Gołdapi nawiązało współpracę z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, dzięki której dorośli mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego będą mieli okazję korzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Porady udzielane będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ulicy Krótkiej 1 przez doradców, pracujących w Regionalnym Ośrodku Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku. Pierwszy termin dyżuru doradcy został zaplanowany na dzień 22 sierpnia 2012 roku w godzinach: od 9.30 do 13.30. Osoby zainteresowane spotkaniem z doradcą proszone są o wcześniejsze umówienie się:
– telefonicznie pod numerem: (87) 732 11 11
– za pomocą poczty elektronicznej e-mail: elk@pytaszniebladzisz.eu.
W załączeniu informacja o projekcie.
Szczegółowe informacje na temat projektu realizowanego przez Warmińsko – Mazurski Sejmiki Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie; Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, można uzyskać na stronie internetowej www.wmson.eu


Aktualności

Powiązane artykuły