„DWÓJKA” wśród najlepszych

W poniedziałek 25 czerwca w Ełckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację Programu edukacji ekologicznej opracowanego w ramach kontraktu: Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”

Było uroczyście , cudownie i smacznie . Najpierw prezentacja kontraktu i programu .Potem montaż słowno–muzyczny , a następnie najważniejszy dla nas moment – nagrody za Szkolną Kampanię Ekologiczną „Segreguję! Mazury Ratuję!”.

Nasza placówka – Szkoła Podstawowa nr2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi znalazła się wśród 6 szkół z 12 gmin objętych programem ,które wzorowo poprowadziły szkolną kampanię ekologiczną „Segreguję !Mazury ratuję! ”. Warto zaznaczyć ,że program objął 54 placówki (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie). Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Laureaci konkursu gminnego przeszli do etapu finałowego międzygminnego. To ogromny zaszczyt i powód do radości.

Jesteśmy szczęśliwi ,że całoroczne mrówcze działania przyjaciół przyrody z „dwójki” zostały nagrodzone. (patrz www.sp2goldap.pl – Szkolna kampania ekologiczna). Delegacja szkoły w składzie : Stefan Piech-dyrektor szkoły , Alina Oleszczuk – koordynatorka kampanii ,przedstawiciele społeczności uczniowskiej: Maja Grudzińska, Patrycja Ulewicz i Wiktor Florek z dumą odebrali zasłużoną nagrodę. Zgodnie z prośbą darczyńców www.eko-mazury.elk.pl ten wspaniały, nowoczesny sprzęt (laptop, rzutnik, ekran) będzie służył małym ekologom do dalszych działań związanych z programem ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.

Dziękujemy organizatorom Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury”. Możecie liczyć na naszą dalszą owocną współpracę.

Alina Oleszczuk


Aktualności

Powiązane artykuły