Sprzyjają integracji środowiska

sg_3

sg_3Pokazy sprzętu i wyposażenia specjalnego, edukacja i wszędzie występujący uśmiech oraz życzliwość. Czerwcowe lokalne festyny sprzyjają integracji środowiska. To także okazja do prewencyjnych działań Straży Granicznej.

Obecność funkcjonariuszy w centrum wydarzeń podczas rodzinnych obchodów Dnia Dziecka i Dni Rodziny w: Grabowie, Asunach, Bezledach, Braniewie (Mamo, tato – baw się z nami), Miłogórzu, Ponikach, Dzietrzychowie, Wiatrowcu, Węgielsztynie i Węgorzewie (Mundurowi dzieciom, Salwatoriański Festyn Rodzinny) oraz w Dąbrowie k. Bartoszyc (Piknik trzech pokoleń) służą kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa. Możliwość swobodnej rozmowy z przedstawicielami służby poszanowania prawa ułatwia wyjaśnienie zawiłości obowiązujących przepisów i istoty funkcjonowania formacji w regionie.

Spotkania z młodzieżą inicjowane przez Straż Graniczną to kolejna forma działań prewencyjnych. Uczniowie z gołdapskiego gimnazjum, podkarpackiego liceum, Zespołów Szkół w: Barcianach, Mołtajnach, a nawet grupa uczniów z wymiany młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Bartoszycach a Albert – Schweitzer – Schule w Nienburgu wiedzą wiele o bezpieczeństwie granic. Funkcjonariusze z placówek w: Gołdapi, Baniach Mazurskich, Barcianach i Bezledach w sposób przystępny wyjaśnili trudne zagadnienia w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

Ponadto, w Gołdapi trzy dni społeczność szkolna przekraczała otwarte bramy tutejszej placówki. Najmłodsi byli szczególnymi gośćmi funkcjonariuszy. Odwiedzili obiekty SG na specjalne zaproszenie. Były pokazy sprzętu transportowego, sprzętu wydawanego do służby (kamizelki kuloodporne, hełmy, kamizelki odblaskowe, kajdanki). Dzieci „na własnej skórze” przekonały się, ile waży kamizelka kuloodporna i jak krępują ruchy kajdanki. Zwiedziły izby zatrzymań i przywitały z psem służbowym Cero. Największą atrakcją okazał się „List gończy” z odciskiem palca i imieniem każdego chętnego małego gościa.

Już rozpoczął się także cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą z Mińska w Domu Polonii w Żytkiejmach. Dzieci były bardzo zainteresowane pracą Straży Granicznej a podczas pogadanki zadawały wiele pytań. Funkcjonariusze z placówki w Dubeninkach przekazali im wiedzę na temat bezpiecznego przebywania w strefie nadgranicznej. Zajęcia urozmaicił pokaz sprzętu służbowego. Dzięki tym spotkaniom funkcjonariusze SG w Dubeninkach również zdobywają cenną wiedzę na temat innych kultur i zwyczajów.

Niedługo wakacje, więc działania prewencyjne Straży Granicznej będą kontynuowane. (W-MOSG)

sg_1 sg_2 sg_4

 


Aktualności

Powiązane artykuły