Od 27 lipca łatwiej do obwodu kaliningradzkiego

zezwolenie_maly_ruch_graniczny

zezwolenie_maly_ruch_granicznyOd 27 lipca 2012 roku zacznie obowiązywać Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej.

W dniu 27 czerwca 2012 roku ambasador Rosji w Polsce Alexander Alekseev i podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dokonali wymiany not o zakończeniu procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia w życie tej Umowy. Przypomnijmy, że umowa została podpisana w Moskwie 14 grudnia 2011 r. przez Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Rosji: Radosława Sikorskiego i Siergieja Ławrowa,

Dla Polaków i obywateli obwodu kaliningradzkiego umowa ta otwiera szerokie możliwości kontaktów w zakresie biznesu, turystyki i zwykłych kontaktów międzyludzkich. Będzie to kolejny, obok Umowy o ruchu osobowym i Umowy o żegludze po Zalewie Wiślanym, ważny element tworzący system ułatwień w ruchu osobowym między obydwoma państwami. A to przyczyni się do ożywienia naszego regionu głównie w branży handlowej i usługowej – powiedział wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski.

Umowa o małym ruchu granicznym umożliwi wielokrotne przekraczanie, lądowej polsko-rosyjskiej granicy przez mieszkańców stref przygranicznych obu państw: czyli po stronie rosyjskiej wszystkim mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego (około miliona mieszkańców), a po stronie polskiej mieszkańcom znacznej części województw: pomorskiego (powiaty: pucki, nowodworski, malborski, gdański oraz miasta: Gdynia, Sopot i Gdańsk) oraz warmińsko-mazurskiego (powiaty: elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki oraz miasta: Elbląg i Olsztyn). Obszar MRG po stronie polskiej obejmować będzie 16 525,73 km kw. w stosunku do obszaru 15 100,00 km kw. po stronie rosyjskiej.

Zezwolenie będzie uprawniało do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu oraz przebywania w strefie przygranicznej obu państw. Dokument będą mogły otrzymać osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej, od co najmniej trzech lat. Mały ruch graniczny będzie również dotyczył ich współmałżonków i dzieci na utrzymaniu, nawet jeśli mieszkają w strefie przygranicznej krócej niż trzy lata. Ułatwienia obejmą również obywateli państw trzecich, którzy zamieszkują w obwodzie kaliningradzkim i w polskiej strefie przygranicznej.

Zezwolenia wydawać będą: Polakom – ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie i Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, a Rosjanom – konsul RP w Kaliningradzie. Opłata za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia ma wynosić 20 euro. Podobnie jak w umowach o małym ruchu granicznym z Białorusią i Ukrainą, z opłaty zwolnione będą dzieci i młodzież do 16 roku życia lat, osoby, które przekroczyły 65 lat oraz inwalidzi wraz z osobami towarzyszącymi.

Za pierwszym razem zezwolenie będzie wydawane na dwa lata, natomiast każde kolejne na pięć lat. Osoba, która przekroczy granicę na podstawie zezwolenia uprawniającego do małego ruchu granicznego będzie mogła przebywać w wyznaczonych strefach przygranicznych jednorazowo do 30 dni licząc od dnia wjazdu, jednakże łączny czas pobytu nie może przekraczać 90 dni w okresie każdych 6-miesięcy, liczonych od dnia pierwszego wjazdu.

Zezwolenia nie otrzymają mieszkańcy rosyjskiej strefy przygranicznej, którzy w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) posiadają wpis o odmowie wjazdu oraz osoby stwarzające zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego Polski.

Mały ruch graniczny będzie obowiązywał tylko na lądowych (drogowych i kolejowych) przejściach granicznych. Lądowe drogowe przejścia graniczne między Polską a Federacją Rosyjską, na których będzie obowiązywał mały ruch graniczny to: Gołdap, Bezledy, Grzechotki i Gronowo, natomiast kolejowe (osobowe) przejście graniczne znajduje się w Braniewie.

Przedstawiciele władz polskich szacują, że liczba mieszkańców rosyjskiej strefy przygranicznej zainteresowanych otrzymaniem zezwoleń wydanych w ramach MRG może wynieść ok. 500 tys. osób (obwód kaliningradzki zamieszkuje 941 500 mieszkańców).

Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy o małym ruchu granicznym z Rosją 16 marca. W połowie kwietnia za ratyfikacją opowiedział się Senat. 4 maja Prezydent Bronisław Komorowski złożył podpis pod ratyfikacją umowy między rządem polskim a rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego.

Duma Państwowa, niższa izba parlamentu Rosji, ratyfikowała umowę 25 maja. Rada Federacji, wyższa izba parlamentu FR, zatwierdziła ją 6 czerwca. Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin 14 czerwca 2012 roku podpisał ustawę federalną o ratyfikacji umowy między rządami Rosji i Polski o zasadach małego ruchu granicznego.


Aktualności

Powiązane artykuły

6 komentarzy do “Od 27 lipca łatwiej do obwodu kaliningradzkiego

 1. J.

  Byłoby fajnie, gdyby na portalu mozna było poznać ścieżkę postępowania w uzyskiwaniu zezwolenia (druki, adresy).

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. ja

  Czemu imiona i nazwiska Rosjan są pisane wg angielskiej transkrypcji (chyba że są takie zasady by tak pisać)? Nie lepiej napisać ,,Aleksander Alieksjejev” lub bardziej poprawnie?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. cc

  Przy tłumaczeniu na polski rosyjskich imion i nazwisk pisanych cyrylicą powinno się stosować polską transkrypcję.
  Redakcja jest tutaj niekonsekwentna, bo z jednej strony stosuje angielską transliterację (Alexander Alekseev), a z drugiej – polską transkrypcję (Siergiej Ławrow).
  Może darujmy sobie zangielszczanie, bo dojdziemy do tego, że będziemy pisać:
  „V Shchebrheshynie khrhonshch brhmi v trhchinie”

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. To jest tekst od rzecznika wojewody i nie było prawie ingerencji. Chociaż… Poprawiliśmy tylko „Obwód Kaliningradzki” na „obwód kaliningradzki”, ponieważ tu obowiązuje zasada jak przy pisaniu np. „powiat gołdapski”, czy „województwo warmińsko-mazurskie”. Coraz rzadziej spotyka się zresztą nazwę enklawy pisaną z wielkich liter. Poza tym też jestem zwolennikiem polskiej transkrypcji.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 4. cc

  Redakcjo , skoro to nie tekst autorski, to zwracam honor:)

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. I jeszcze jedno, można się zastanowić, czy „podsekretarz stanu” i „ambasador” piszemy z wielkich liter. Prze chwilą zamieniłem na małe. W ogóle chętnie nadużywamy wielkich liter (to taka dygresja przy okazji), np. używając w środku zdania „burmistrz”, „starosta” lub „minister”. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że „powiat gołdapski” jako obszar, użyty w środku zdania z wielkich liter jest po prostu ortografem. Natomiast nie jest jednoznaczne używanie „gmina Gołdap”, gdyż od pewnego czasu stosowane jest chyba również w aspekcie instytucjonalnym.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...