Jak leśnicy dbają o las

Klasy IIIc i III b z SP nr 1 w Gołdapi  26 czerwca wzięły udział w warsztatach organizowanych przez Nadleśnictwo Gołdap „Jak leśnicy dbają o las?” w ramach projektu „Ekoleśne spotkania z przyrodą” dofinansowanego z WFOŚiGW w Olsztynie. Pan Henryk Bazylewicz zapoznał z atrybutami leśniczego i działaniami jakie wykonuje, aby las był w coraz lepszym stanie. Opowiedział jakie rezerwaty są w Puszczy Rominckiej i jakie  rośliny się w nich chroni. Pani Marzanna Konieczny wyjaśniła jak posługiwać się rejestratorem i  klupą. Każdy mierzył wysokość drzewa i  średnicę drewna. Uczniowie chętnie uczestniczyli w ciekawych pouczających grach i  zabawach przyrodniczych.  Z filmu „Jak powstaje las?” dowiedzieliśmy się jak wygląda cykl życiowy lasu, szkółka leśna i jakie   zabiegi potrzebne  są do wyhodowania zdrowego lasu. Nie dopisała nam pogoda, ale  z humorem ciepłe kiełbaski zjedliśmy w sali edukacyjnej. Obejrzeliśmy wystawę fotograficzną  „Las – w obiektywie Romana Rogozińskiego. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał pamiątkową książkę „Jak leśnicy dbają o las?” i ekologiczne kartki. Na zakończenie uczniowie  i nauczyciele podziękowali leśnikom za trzyletnią edukację i wręczyli dyplomy za najciekawsze i atrakcyjne zajęcia.

Ewa Szorc Anna Pawłowska


Aktualności

Powiązane artykuły