Rekompensaty po zimie

Wojewoda warmińsko-mazurski powołał 13 komisji powiatowych, które będą szacowały straty spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. Wnioski w tej sprawie wpłynęły z 24 gmin naszego województwa, m.in. z gminy Banie Mazurskie.

Producenci rolni zgłosili szkody w 321 gospodarstwach na powierzchni 33,7 tys. ha.

Szkody wystąpiły głównie w uprawach zbóż ozimych i rzepaku ozimego,

 

W związku z ujemnymi skutkami przezimowania upraw rolnych Rada Ministrów na początku kwietnia ustanowiła program pomocy dla rolników i producentów rolnych. Program umożliwia udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy finansowej m.in. na dokonanie ponownego obsiania powierzchni upraw. Stawka pomocy na dokonanie ponownego obsiewu 1 ha upraw rolnych została ustalona w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych. Będzie to pomoc udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego.

 

Program umożliwia również udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w formie:

– kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych

– odraczania terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania;

– odraczania, rozkładania na raty, umarzania w części lub w całości przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji;

– stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 r.;

– wprowadzenia możliwości stosowania pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania.

Przewidziana w projekcie programu pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania będzie realizowana z budżetu państwa.

Na dokonanie ponownego obsiewu użytków rolnych łącznie wydatkowanych zostanie w kraju 140 mln zł.

 

Podatek akcyzowy

 

Gminy województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają również dotację w wysokości

24 milionów 962 tysięcy 689 złotych na postępowanie w sprawie zwrotu podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej.


Aktualności

Powiązane artykuły