Mamy nowy rezerwat

torfowisko_tatarska_gora_2

torfowisko_tatarska_gora_2Zarządzeniem nr 12 dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie kolejny obszar w gminie Gołdap uznany został za rezerwat przyrody – jest to „Torfowisko na Tatarskiej Górze”, a więc, legendarne już, jeziorko w zagłębieniu Tatarskiej Góry (308 m n.p.m.) wraz z najbliższym otoczeniem.

 

Warto podkreślić, iż jest to inicjatywa gołdapianina i wicemarszałka Jarosława Słomy.

W zarządzeniu czytamy m.in.: Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowisk przejściowych i wysokich oraz zbiornika dystroficznego wraz ze stanowiskiem turzycy skąpokwiatowej Carex pauciflora, rosiczki długolistnej Drosera anglica oraz innych gatunków roślin chronionych.

Jest to również rezerwat najmniejszy w regionie.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 12 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody „Torfowisko na Tatarskiej Górze”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.1) ), zarządza się, co następuje.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 z 2010 r. Nr 76, poz. 48 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224 poz 1337.

 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody „Torfowisko na Tatarskiej Górze” obszar obejmujący kompleks torfowisk przejściowych i wysokich wraz z zbiornikiem dystroficznym o łącznej powierzchni 1,87 ha, położony w gminie Gołdap, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie, zwany dalej „rezerwatem”.

 

§ 2. Granice rezerwatu określa mapa w skali 1:5000 stanowiąca załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. W skład rezerwatu wchodzi obszar torfowisk przejściowych i wysokich wraz ze zbiornikiem dystroficznym, oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Olecko na lata 2007-2016, jako oddziały leśne: 63 k, 64 c obręb leśny Kowale Oleckie.

 

§ 4. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowisk przejściowych i wysokich oraz zbiornika dystroficznego wraz ze stanowiskiem turzycy skąpokwiatowej Carex pauciflora, rosiczki długolistnej Drosera anglica oraz innych gatunków roślin chronionych.

 

§ 5. 1. Rodzaj rezerwatu określa się jako torfowiskowy (T).

2. Ze względu na dominujący przedmiot ochrony typ rezerwatu określa się jako fitocenotyczny (PFi), podtyp zbiorowisk nieleśnych (zn).

3. Ze względu na główny typ ekosystemu typ rezerwatu określa się jako torfowiskowy (EE), podtyp torfowisk przejściowych (tp).

 

§ 6. Organem sprawującym nadzór nad rezerwatem jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Olsztynie

torfowisko_tatarska_gora_1 tatarska_gora

torfowisko_tatarska_gora

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły

4 komentarzy do “Mamy nowy rezerwat

 1. Kasia

  Brawo panie marszałku!

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. Mynia

  Przepiękna okolica , niepowtarzalna – jak na te tereny – roślinność . Gratuluję ! – świetny pomysł oraz inicjatywa

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. M...

  Wszystko oki ale mam pytanie jak tam najlepiej wejśc na tą górę? Bo byłem w ostatnie lato i nie wiedziałem, kiedyś było wejście obok tego gospodarstwa ale tam teraz stoją ule na polu i nie ryzykowałem.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. gołdapianka

  Gratuluję inicjatywy! Pochodzę z Gołdapi i byłam tam kilka razy, kiedyś były drogowskazy z miasta, nie wiem jak jest teraz. Można było dojechać pod samą górę a potem pieszo aż do jeziorka. Przepiękne miejsce, zwłaszcza jesienią.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...