Poezja w gimnazjum

Prelekcji na temat poetów Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny wysłuchali 17 stycznia uczniowie gołdapskiego gimnazjum oraz klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 1.
Wybrane sylwetki regionalnych twórców przybliżyły młodzieży panie: Romualda Mucha – Marciniak z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz Kamila Włodarska – studentka Wszechnicy Mazurskiej. Towarzyszyły im uczestniczki grupy parateatralnej, które pięknie recytowały wiersze m.in. Mirosława Słapika, Tadeusza Dawidejta, Adama Andryszczyka, Małgorzaty Dobrowolskiej, zachęcając tym samym naszą młodzież do wzięcia udziału w X Konkursie Recytatorskim Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny im. Wacława Klejmonta.
23 lutego 2012 r. odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 eliminacje powiatowe tego konkursu przygotowywane po raz piąty przez nauczycielki gołdapskich szkół: Danutę Bartos z SP nr 1 oraz Jadwigę Kowalewską z gimnazjum. Cykl wykładów oraz konkurs realizowane są według programu „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” zainicjowanego i prowadzonego od 2002 roku.


Aktualności

Powiązane artykuły