Konkurs dla aktywnych

herb_powiatu

herb_powiatuStarostwo Gołdapskie przeznaczyło 40 tys. złotych na projekty inicjowane przez organizacje pozarządowe powiatu gołdapskiego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. w dziedzinie kultury, ochrony dziedzictwa, wolontariatu i ekologii. Dotacje będą przydzielane drogą konkursu, który właśnie został ogłoszony. Szczegóły pod linkiem: http://www.powiatgoldap.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/item/773-ogłoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-2012

i w załącznikach:

ogloszenie_o_konkursie

konkurs_starostwo

 

 

Powiązane artykuły