Dzień bez kontaktu ze sztuką, to dzień stracony

W ramach zajęć pozalekcyjnych Koło Teatralne „Maska”, działające od kilku lat przy Gimnazjum nr 1 w Gołdapi, przygotowuje i prezentuje inscenizacje teatralne. Koordynatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest p. Ewa Sturlis, nauczycielka języka polskiego.

Uczniowie chętnie zgłaszają się do uczestnictwa w Kole, gdyż taka forma artystycznej działalności umożliwia im twórczą aktywność, rozwijanie indywidualnych zdolności, rozwijanie wiary w siebie, wyzwalanie kreatywnych postaw, kształtowanie wrażliwości estetycznej, uczenie się tolerancji, wzajemnego szacunku, rozwijanie zainteresowań literaturą i teatrem oraz przygotowanie do świadomego odbioru sztuki teatralnej.

Najważniejsze jednak dla młodzieży jest chęć odgrywania aktorów i możność zaprezentowania własnych dokonań szerszemu odbiorcy. Tym bardziej, że prezentacje teatralne w wykonaniu uczniów gimnazjum cieszą się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem.

W ramach współpracy międzyszkolnej, systematycznie co roku zapraszane są różne szkoły z Gołdapi. Widzami były już dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna. Tym razem do obejrzenia spektaklu zostali zaproszeni nauczyciele i uczniowie gołdapskiego liceum.

Dnia 11. 01. 2012 roku młodzi aktorzy klas: 1a, 2c, 2d, 3d, 3s zaprezentowali przedstawienie pt: „Miłość niejedno ma imię”, które zostało przygotowane na zajęciach pozalekcyjnych. Inscenizacja nawiązywała swoją tematyką do lektur szkolnych na poziomie gimnazjalnym i licealnym oraz historii teatru greckiego. Została odebrana bardzo entuzjastycznie, o czym świadczyć mogą spontaniczne i żywiołowe reakcje widzów.

Spektakl uświetnili swoją obecnością: p. Bożena Kalinowska – dyrektor gimnazjum, p. Grzegorz Klimaszewski – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, p. Ryszard Wrzosek – przewodniczący komisji oświaty, wicedyrektorzy oraz nauczyciele, uczniowie szkoły średniej i gimnazjalnej.


Aktualności

Powiązane artykuły