Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody warmińsko-mazurskiego tylko 31 grudnia i 1 stycznia  w miejscach lub obiektach publicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego można używać wyrobów pirotechnicznych  widowiskowych, na które nie jest wymagane pozwolenie.
Kto narusza ten przepis podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.
Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych nie obowiązuje  podczas imprez okolicznościowych, po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał rozporządzenie 13 czerwca 2011 roku, które wprowadziło zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie, w miejscach lub obiektach publicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w celu ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Przepisów tego rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych widowiskowych na mocy odrębnych przepisów.


Aktualności

Powiązane artykuły