Zaproszenie na spektakl

W imieniu dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi pragnę zaprosić rodziców/opiekunów dorastających nastolatków na spektakl profilaktyczny pt. „Przepraszam Cię mamo”. Grupa teatralna „KURTYNA” z Krakowa specjalizuje się w spektaklach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. W tym roku przygotowali program dla rodziców.

Postępująca brutalizacja życia, akceptowana i „kultywowana” przez ludzi dorosłych a naśladowana przez młodzież, prowadzi do narastającej fali agresji we wszystkich sferach życia. Wyładowywanie agresji przez „młodych gniewnych”, na przypadkowych osobach (często rówieśnikach), potęgowane jest często przez środki odurzające. Tragedie rodzinne i społeczne, będące wynikiem stosowania przemocy przez nieletnich, często nie wywołują w nich samych żadnych emocji. W świadomości młodych ludzi nie uruchamiają mechanizmu empatii, współczucia ofierze czy poczucia winy. Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji moralnych i prawnych wynikających z pobicia człowieka

Spektakl odbędzie się 21.11.2011r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej LO.

Podobny spektakl pt; „Ciernie” odbędzie się o godzinie 15.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

Oba spektakle są finansowane ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi.

Serdecznie zapraszam

Grażyna Górko


Aktualności

Powiązane artykuły