Podziękowanie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi, jako organizator przemarszu młodzieży ulicami miasta, który odbył się w dniu 17.11.2011 r. serdecznie dziękuje wszystkim, którzy brali w nim udział, zaangażowali się w jego przygotowanie i pomyślną realizację.Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mogliśmy choć w niewielkim stopniu przyczynić się do integracji naszej lokalnej społeczności i zachęcić palaczy do zerwania z nałogiem.
Z poważaniem
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi
mgr Halina Karpińska


Aktualności

Powiązane artykuły