Przeciwko przemocy…

Obchodzony 25 listopada, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, jest pierwszym z szesnastu dni kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, trwającej do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Ustanowiony został w 1999 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.Do lat 90-tych XX wieku kampanie dotyczące przeciwdziałania przemocy w bliskich związkach adresowane były głównie do kobiet. Ich celem było pokazanie, że ten rodzaj przemocy istnieje, opisanie jej przejawów oraz zachęcenie kobiet do szukania pomocy.

Obecnie w różnych krajach świata zaczyna się podkreślać, że nie powstrzyma się zjawiska przemocy, jeśli nie zaangażuje się mężczyzn. I nie chodzi wyłącznie o to, by organizować pomoc mężczyznom stosującym przemoc, ale o to, by zaangażować mężczyzn do aktywnego przeciwdziałania przemocy.

Noszenie białej wstążki 25 listopada ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.


Aktualności

Powiązane artykuły