Konkurs na kartkę

Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi zaprasza mieszkańców powiatu gołdapskiego do udziału w konkursie „Kartka świąteczna”.
To jest piękna tradycja i powinniśmy ją pielęgnować. Liczy się przede wszystkim oryginalność i fantazja.Konkurs oceniać będzie jury w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – od 6 lat do 13 lat
II kategoria – od 14 lat do 18 lat
III kategoria – od 18 lat i wyżej
Regulamin – dostępny również na stronie: www.partnerstwosztuk.pl
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Prace formatu max. A5, będą przyjmowane w Centrum Wolontariatu w Gołdapi ul. Wolności 1, do dnia 9 grudnia 2011 w środy od godz. 14.00 do 20.00.
Prace można wrzucać codziennie od 8.00 do 15.00 do skrzynki pocztowej Gołdapskiego Funduszu Lokalnego.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wystawa kartek odbędzie się dnia 18.12.2011 r. o godzinie 15.00 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na placu Zwycięstwa w Gołdapi.
Do dzieła!!
Koordynator projektu Dorota Łasica


Aktualności

Powiązane artykuły