Światowa jakość leczenia w uzdrowisku

sanatorium

sanatoriumZarząd województwa warmińsko-mazurskiego w dniu 3 października dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wniosek Fundacji „Pro Sanatio” zatytułowany „Rozwój klastra turystyki uzdrowiskowo-rehabilitacyjnej  Uzdrowisko Gołdap poprzez zakup Lokomatu”.

Lokomat to napędzana elektrycznie orteza /ortopedyczna proteza stabilizująca stawy/ do chodzenia, składająca się podparcia dla biodra oraz dwóch ortez do chodzenia. Ortezy wyposażone są w napędzany staw biodrowy oraz kolanowy.

Lokomat skonstruowano w Szwajcarii jako urządzenie do treningu chodu. Jest sterowane komputerowo, z ruchomą bieżnią i systemem odciążającym.

Przeznaczeniem Lokomatu jest rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, w tym z dziecięcym porażeniem mózgowym, z zaburzeniami chodu po udarze mózgu, urazach rdzenia kręgowego, stwardnieniem rozsianym.

Gołdapski Lokomat to pierwsze w Polsce takie urządzenie najnowszej generacji, a dziewiąte na świecie.

Wnioskodawca – Fundacja „Pro Sanatio” współpracuje z gołdapskim Sanatorium  Uzdrowiskowym „Wital” na rzecz neurorehabilitacji dzieci niepełnosprawnych zwłaszcza z porażeniem mózgowym i uszkodzeniem rdzenia kręgowego z terenów Polski północno-wschodniej, chociaż zainteresowani zgłaszają się z całego kraju i z kilku innych państw.

Zarząd województwa przyznał dotację na zakup Lokomatu ze środków unijnych  w kwocie 800 tysięcy zł. Koszt tego urządzenia to blisko 1,7 mln zł.

Dotarcie Lokomatu do Gołdapi spodziewane jest jeszcze jesienią.

Cieszę się, że mogłem współdecydować na zarządzie o dofinansowaniu tego projektu.

Gratuluję fundatorom i przedstawicielom Fundacji Pro Sanatio, właścicielowi sanatorium „Wital” panu Ryszardowi Tymofiejewiczowi oraz wicestaroście Ewie Bogdanowicz Kordjak, inicjatorce stworzenia w Gołdapi neurorehabilitacji dziecięcej.

Otwiera to nowe możliwości rozwoju wysokospecjalistycznych usług medycznych w uzdrowisku Gołdap. Potwierdza też słuszność pomysłów powołania gołdapskiego klastra uzdrowiskowego aby skorzystać ze wsparcia unijnego po roku 2013 dla uruchomienia kolejnych usług, w tym być może też szpitalnych.

Jarosław Słoma


Aktualności

Powiązane artykuły

7 komentarzy do “Światowa jakość leczenia w uzdrowisku

 1. zainteresowany

  Dlaczego nie napisano że Fundacja Pro Sanatio powstala w 2011 roku i jej prezesem jest Maciej Kordjak- mąż Pani Wicestarosty Ewy Bogdanowicz- Kordjak i już dostała tak duze dofinansowanie.Bardzo ciekawe.

  1. Maciej Kordjak

   Fundacja Pro Sanatio została powołana w kwietniu 2011 roku. Powstała w celu wsparcia i inicjowania rozwoju Uzdrowiska Gołdap ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Jest to przemyślana koncepcja działań, która ma wesprzeć zarówno powstałe centrum rehabilitacji jak i utworzenie i rozwój klastra turystyki uzdrowiskowo – rehabilitacyjnej Uzdrowisko Gołdap. Koncepcja ta związana jest również z Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście działania 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym. Klaster jako taki nie posiada osobowości prawnej a reprezentować go może fundacja, stowarzyszenie lub spółka.

   Dlatego powołana została Fundacja Pro Sanami – aby mogła ubiegać się o środki z działania 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i
   Regionalnym, bo są to środki dla istniejących i nowo powstających klastrów.

   Na mocy statutu zaproponowano mi, jako osobie współtworzącej koncepcję oraz jako osobie mającej doświadczenie w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych objęcie funkcji prezesa zarządu fundacji. Przyjąłem tą propozycję. Pracuję społecznie i za swoją pracę nie pobieram wynagrodzenia.

   W dniu 25 stycznia 2011 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą zmienił Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na 2011 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – termin ogłoszenia konkursu 29 kwietnia, alokacja – 1 797 568,20 € (ok. 7 190 000zł)

   Lista wniosków złożonych w konkursie nr 01/11/1.1.4 w ramach Osi 1 Przedsiębiorczość Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
   Poddziałania 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

   Schemat A
   1. WND-RPWM.01.01.04-28-003/11
   Fundacja Mazurskie Klimaty – ”Mazurskie Klimaty” rozbudowa klastra branży turystycznej w regionie” kwota wnioskowana 799 986,00
   2. WND-RPWM.01.01.04-28-005/11
   Fundacja Pro Sanatio „Rozwój klastra turystyki uzdrowiskowo – rehabilitacyjnej Uzdrowisko Gołdap poprzez zakup Lokomatu” kwota wnioskowana 799 862,13
   3. WND-RPWM.01.01.04-28-007/11
   Mazurskie Okna Sp. z o.o. – „Zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji profili okiennych z PCW na rynki zagraniczne dla potrzeb członków Klastra Mazurskie Okna”
   kwota wnioskowana 444 500,00
   4. WND-RPWM.01.01.04-28-010/11
   Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej „Rozwój Klastra Budowlanego poprzez realizacje działań inwestycyjnych” kwota wnioskowana 799 124,03
   5. WND-RPWM.01.01.04-28-011/11
   ICT Amber Sp. z o. o. – „Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń na potrzeby Klastra ICT Amber” kwota wnioskowana 797 600,00
   6. WND-RPWM.01.01.04-28-015/11
   MED+ spółka z ograniczona odpowiedzialnością – „Zakup nowoczesnych urządzeń
   medycznych na potrzeby KLASTRA MEDYCZNEGO MED+” kwota wnioskowana 725 000,00
   SUMA kwot wnioskowanych: 4 366 072,16, czyli 60% z dostępnych środków.

   Oznacza to, że najprawdopodobniej będzie ogłoszony kolejny konkurs, gdyż pozostały jeszcze środki do wykorzystania.

   Jako Fundacja Pro Sanatio będziemy starali się pozyskiwać jak najwięcej środków ze wszystkich możliwych źródeł na realizację postawionych przed nami celów.

   Rozumiem, że doszukiwanie się spiskowej teorii dziejów i uszczypliwości w stosunku do mojej żony wynikają z faktu, że kandyduje ona w zbliżających się wyborach, a jej kandydatura jest komuś nie na rękę. Trudno – tak to już jest od ’89 roku, że mamy prawo wyboru, a nie głosujemy na jedynie słusznego kandydata.

   Moim celem jest budować i organizować, a nie negować istniejący stan. Nie jestem przywiązany do funkcji a działanie na rzecz osób niepełnosprawnych jest dla mnie zaszczytem i wyzwaniem.

   I oczywiście wiem na kogo oddam głos.

   Maciej Kordjak

 2. Zmaza

  Do zainteresowanego – Pewnie dlatego, że Fundacja wspomaga leczenie ludzi a nie kieszeń pana Macieja Kordjaka.

 3. zainteresowana

  taki numer przed wyborami – ładne kwiatki. Teraz wiem na kogo nie głosować. Ale z drugiej strony to ładne gniazdko sobie pani wicestarosta sobie wije na wypadek przegranej.

 4. godapianin

  Ręce i nogi się uginają jak czyta się takie komentarze. Jeżeli w naszym małym środowisko są ludzie kreatywni i zaangażowania w rożne akcje społeczne, a w dodatku mający wiedzę, umiejętności i dobrze poukładane w głowie i przynosi to wymierny wkład w rozwój jakiegoś elementu naszego miasta to należy tych ludzi przydeptać „obcasem”?!. Znane są takie zachowania ludzi zakompleksionych i siedzących w swych małych norkach. Tak, dla takich komentatorów należne jest wsparcie w przekonaniu, że świat i tak jest z góry wpisany w spiskową teorię dziejów i „jutro” też nie warto nic robić tylko kontestować bo się w tym świecie i miejscu na ziemi nic nie może udać. To też jest sposób na życie. Zdrówka życzę … i jak najdalej od takich wynalazków pro zdrowotnych jakie teraz są w Gołdapi.

 5. goldapian

  Pan Maciej Kordiak i Goldapianin w komentarzach to ta sama osoba… albo lubieja uzywac tych samych zwrotów. Poza tym wpisu MK nie da sie ocenic. hm… cenzura?