Pracowano metodą „sześciu kapeluszy myślowych”

grupa_robocza

grupa_roboczaW wtorek w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym odbyło się pierwsze warsztatowe spotkanie grupy roboczej pracującej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, związane z projektem „Decydujmy razem”. Celem jest wypracowanie systemowych rozwiązań mogących przyczynić się do wzmocnienia współpracy obywateli z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększenia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji publicznych.

Do udziału w projekcie zaproszone zostały wszystkie samorządy w Polsce, w tym również z obszaru EGO: gmina Gołdap, miasto Ełk, gmina Stare Juchy, gmina Kalinowo, gmina Prostki i powiat ełcki.

Warsztaty, podczas których grupa pracowała w pięciu podzespołach, prowadził Maciej Juchniewicz – pracownik Urzędu Miasta Ełk, gdzie zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Jest też członkiem kilku organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego w subregionie EGO. Zadaniem grupy roboczej jest praca, oczywiście ze wszystkimi jej lokalnymi uwarunkowaniami, nad określeniem sytuacji dzieci i młodzieży w gminie Gołdap, nad ich problemami i potrzebami, co ma w efekcie doprowadzić do opracowania wspólnego programu rozwoju. M.in. pracowano metodą „sześciu kapeluszy myślowych”.

Koordynatorem projektu ze strony Gminy Gołdap jest Justyna Charkiewicz. Natomiast liderem partnerstwa jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, partnerami: Stowarzyszenie CAL, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja ,,Fundusz Współpracy”. (AT)

Powiązane artykuły