Najważniejsze, że chce wam się chcieć

galwiecie_10_11

galwiecie_10_11Kilka tygodni temu mieliśmy okazję gościć w Galwieciach na festynie będącym jednocześnie symbolicznym pożegnaniem lata. Był to jednocześnie pozytywny sprawdzian twórczego potencjału mieszkańców tej wsi – zarówno w aspekcie czysto artystycznym, jak i po prostu kulinarnym.

Mieszkańcy sprawdzili się, co podkreślali organizatorzy projektu podczas piątkowego spotkania podsumowującego w tamtejszej szkole. – Najważniejsze, że chce wam się chcieć – powiedziała Katarzyna Solarczyk, animator lokalny.

O pozytywnych przemianach, jakie w grupie następowały w trakcie trwania projektu Mówiła Agnieszka Iwanowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i jeden z koordynatorów.

Pani dyrektor wraz z wicestarostą Ewą Bogdanowicz-Kordjak uhonorowały uczestników projektu certyfikatami i upominkami. Przy okazji zebrani mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga, co miało być jednym z przyczynków do założenia podobnej organizacji w Galwieciach.

Upominki otrzymały również osoby, które słowem i czynem projekt wspomogły, czyli: wicestarosta Ewa Bogdanowicz-Kordjak, dyrektor szkoły Teresa Żyżyk, sołtys Andrzej Borowik, Jacek Rakowski, Jan Steć i Mirosław Słapik.

Spotkanie stanowiło zamknięcie działania realizowanego przez gołdapski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”.

Wydaje się, że projekt pozostawił w Galwieciach istotny ślad. Miejmy nadzieję, że pomysł będzie kontynuowany i że w tym miejscu powstanie stowarzyszenie.


Aktualności

Powiązane artykuły