Które najgłębsze, które najpłytsze…

jezioro_ostrowek

jezioro_ostrowekDzięki uprzejmości Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej zamieszczamy tak zwane plany batymetryczne jezior otaczających Park. Jest to bowiem ciekawostka, jeśli idzie o ich głębokość, choćby w przypadku jeziora Ostrówek, które okazuje się niezwykle płytkim. Zaś największą głębię ma jezioro Przerośl.

Materiał pochodzi z „Planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”, kilkusetstronicowej publikacji wydanej w 2005 roku i zawierającej wiele innych ciekawych informacji, dotyczącym również dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

Jezioro Gołdap

Zwierciadło wody ma powierzchnię 149,0 ha, położone jest na wysokości 150,0 m n.p.m. Wahania poziomu wody w latach 1975 -1990 nie przekraczały 30 cm (ryc. 44). Głębokość maksymalna jeziora wynosi 10,9 m, głębokość średnia 5,6 m, objętość misy jeziornej szacowana jest na 8345,3 tys. m3, długość maksymalna: 2930 m, szerokość maksymalna: 880 m, długość linii brzegowej: 7600 m.

jezioro_goldap jezioro_goldap

 

Jezioro Ostrówek

Zwierciadło wody położone jest na wysokości 172,4 m n.p.m. i ma powierzchnię 24,3 ha. Objętość jeziora wynosi 461,7 tys. m3, głębokość maksymalna: 3,9 m, głębokość średnia: 1,9 m. Jezioro Ostrówek jest jeziorem polimiktycznym, bez wykształconych warstw limnetycznych charakterystycznych dla jezior o większych głębokościach. Zbiornik położony jest w zlewni rzeki Jarki. Ze względu na brak znaczących dopływów zlewnia całkowita jeziora pokrywa się ze zlewnią bezpośrednią, a jej powierzchnia wynosi 13,5 km2, długość maksymalna: 960 m, szerokość maksymalna: 380 m, długość linii brzegowej: 2550 m.

jezioro_ostrowek

 

Jezioro Rakówek

Podobnie jak Ostrówek jezioro Rakówek charakteryzuje się stosunkowo niewielką powierzchnią wynoszącą 24,9 ha, oraz małą głębokością maksymalną i średnią, które wynoszą odpowiednio 3,7 m i 1,9 m. W tego typu zbiornikach temperatura wody w profilu pionowym nie wykazuje zmian większych niż 1 °C na 1 m głębokości, nie wykształcają się warstwy limnetyczne, a mieszanie wody w obrębie całej objętości jeziora następuje wielokrotnie w ciągu roku. Objętość jeziora wynosi 473,1 tys. m3, długość maksymalna: 880 m, szerokość maksymalna: 400 m, długość linii brzegowej: 2150 m.

jezioro_rakowek

Jezioro Czarne

Jest jeziorem pozbawionym znaczących dopływów. Odpływ z jeziora następuje do rzeki Jarki. Powierzchni zlewni całkowitej jeziora, będącej częścią zlewni Jarki, wynosi 28,8 km2.

Jezioro charakteryzuje się głębokością maksymalną wynoszącą 27,5 m. Objętość szacuje się na 17116,8 tys. m3. Głębokość średnia wyrażona jako iloraz objętości i powierzchni zwierciadła wody jest równa 9,9 m. Zwierciadło wody ma powierzchnię 172,2 ha i położone jest na 179,5 m n.p.m. Jezioro Czarne należy do zbiorników dimiktycznych, z wykształconymi w okresie letnim warstwami epi- meta- i hypolimnionu, długość maksymalna: 3750 m, szerokość maksymalna: 1020 m, długość linii brzegowej: 10650 m.

jezioro_czarne jezioro_czarne

Jezioro Przerośl

Głębokość maksymalna i średnia wynoszą odpowiednio 28,2 m oraz 8,6 m. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 188,5 m n.p.m., długość maksymalna: 2200 m, szerokość maksymalna: 525 m, długość linii brzegowej: 5400 m.

jezioro_przerosl

Jezioro Pobłędzie

Zwierciadło wody położonej jest na wysokości 254,7 m n.p.m., powierzchnia jeziora wynosi 54,6 ha, objętość: 3330,6 tys. m3. Głębokość maksymalna sięga 14,9 m, głębokość średnia – 6,1 m, długość maksymalna: 1450 m, szerokość maksymalna: 700 m, długość linii brzegowej: 4875 m.

jezioro_pobledzie

 

 

https://berens.pl/

 

 

 

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Które najgłębsze, które najpłytsze…

 1. Krystyna Szcześniak

  Mam pytanie: w jaki sposób można dotrzeć do wspomnianego w tekście „Planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”? Będę wdzięczna za każdą informację. Z pozdrowieniami dla autora tekstu. Krystyna Szcześniak

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Normalnie XD

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...