Zespół antynikotynowy

nie_pale

nie_palePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi  23 września zorganizowała spotkanie Zespołu ds. Profilaktyki Tytoniowej. Zespół został powołany w 2010 r. w skład którego wchodzą przedstawiciele służby zdrowia i władz samorządowych.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem planu pracy na IV kwartał 2011r., ponadto poruszano zagadnienia do realizacji w roku przyszłym.

Celem pracy zespołu jest:

zmniejszanie zachorowań wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krążenia i oddechowego, nowotwory, zdrowie dzieci itp.) poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy (aktywne i bierne palenie).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi skierował główne środki interwencji na ochronę najmłodszej części populacji, a to za sprawą eliminowania palenia tytoniu wśród kobiet w ciąży oraz w otoczeniu małych dzieci:

– zapewnienie zdrowotnych warunków rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej przez uwalnianie środowiska szkolnego od dymu tytoniowego i zapobieganie rozpoczynaniu palenia tytoniu;

– budowanie klimatu społecznego sprzyjającego marginalizacji palenia tytoniu w przestrzeni publicznej przez masową edukację i promocję stylu życia wolnego od tytoniu.

W tym miejscu należy podkreślić, że w przypadku dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych ekspozycja na dym tytoniowy prowadzi do częstszego występowania chorób układu oddechowego, rozwoju astmy i zaostrzenia jej.

Najnowsze badania coraz częściej wskazują również, że dzieci te cechują się gorszym rozwojem psychofizycznym oraz sprawiają więcej kłopotów wychowawczych, mają trudności z czytaniem i pisaniem, cierpią na zaburzenia układu nerwowego, które objawiają się impulsywnością, trudnościami w skupieniu uwagi, niepokojem, nadwrażliwością oraz trudnościami w przystosowaniu materiału edukacyjnego.

 


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Zespół antynikotynowy

  1. aj

    Nie palę już dwa miesiące i lepiej się czuje!