Litewski partner

Liczące około 7 tys. mieszkańców Sakiai jest siedzibą rejonu, liczebnie odpowiadającego powiatowi gołdapskiemu. Jest najstarszym miastem partnerskim Gołdapi. Początki współpracy sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Sakiai to niewielkie, ale schludne miasteczko. Brak tu przemysłu. Głównym źródłem dochodów jest rolnictwo. Olbrzymią pomocą są środki unijne, które pozwoliły na realizację szeregu inwestycji.

Z pozyskiwaniem środków miasto radzi sobie doskonale – w chwili obecnej realizuje 42 projekty. Jednym z nich jest przeprowadzany we współpracy z gołdapskim Domem Kultury projekt Sintautai-Gołdap 2.

Mieszkańcy, szczególnie dumni są ze zrealizowanego z funduszy unijnych, otwartego w 2010 roku, centrum sportowego – podobnego do tego w naszym mieście. W kompleksie znalazły się hala sportowa na 500 miejsc (w miarę potrzeb ilość ta może być zwiększona do 800), basen, jacuzzi, sauna.

Hala sportowa działa na podobnej zasadzie jak gołdapska – po części na zasadzie komercyjnej a po części jest zapleczem sportowym jednej z pobliskich szkół. Basen utrzymuje się całkowicie z wpływów za bilety i karnety. Cena za 1 godzinę – 10 litów (około 12 zł).

Najnowsza inwestycja finansowana ze środków unijnych to modernizacja niewielkiego zalewu, znajdującego się w centrum miasta.

Jak podaje Wikipedia w Sakiai urodził się, nieżyjący już, popularny polski aktor Zygmunt Kęstowicz.

 


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Litewski partner

  1. Podatnik

    Ciekawe, to był wyjazd prywatny, czy służbowy p. dyrektor DK? Koleżance też zasponsorowała wyjazd, czy zrobiliśmy to my podatnicy?