Tworzycie państwo piękno natury

sm_konkkurs_26_09_11

sm_konkkurs_26_09_11VIII edycję, organizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową, „Konkursu na Najpiękniejszy Balkon, Najpiękniejszy Ogród 2011” mamy za sobą. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Od pierwszej edycji w konkursie wzięły udział 853 osoby, 392 nagrodzono.

W tym roku najpiękniejszy balkon urządzili Krystyna i Józef Wawrzynowie, II miejsce zajęła Czesława Kiełbasa,  ex equo III miejsce – Małgorzata i Edward Tałejszysowie oraz Krystyna i Józef Ejsmontowie.

Najpiękniejszy ogród: przydomowy według jury należy do Mirosławy i Genadiusza Sieredow, II miejsce zajęła Heronima Buczyńska, III – Teresa i Józef Jakubanisowie.

Wyróżniono 31 osób. Oceniała komisja złożona z dziewięciu osób. Od 8 do 11 sierpnia robiono zdjęcia, potem na podstawie fotografii wybierano najlepszych. Ocena 123 zdjęć trwała dwa miesiące.

– Tworzycie państwo piękno natury, za co składam słowa uznania – powiedział prezes Józef Wawrzyn. – To co robicie nie da się zmierzyć żadną miarą.

Na nagrody przeznaczono 5500 zł – za pierwsze miejsce 300 zł, drugie 250, trzecie – 200, wyróżnienia po 50 zł. Nagrody i dyplomy wręczali: senator Marek Konopka, starosta Andrzej Ciołek i przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński. Obecna też była wicestarosta Ewa Bogdanowicz-Kordjak.

Prezes Jozef Wawrzyn wraz z małżonką swoją nagrodę przekazali na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 na ręce, obecnego na spotkaniu, dyrektorowi Leszkowi Retelowi. (AT)

Fot. Alicja Tynecka


Aktualności

Powiązane artykuły