Newsletter CWAS w Gołdapi


Szanowni Państwo zachęcam do korzystania z indywidualnego doradztwa specjalistycznego np. w zakresie prowadzenia księgowości, rozwoju organizacji, porad prawnych, itp. Zainteresowanych prosimy o kontakt: aktywnagoldap@wp.pl – korzystanie z doradztwa jest bezpłatne. W załączeniu pełna lista doradców specjalistycznych.
Zbigniew Mieruński
Zaproszenia, spotkania, szkolenia:

***

Stypendia – dwie gołdapskie organizacje (Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap i Gołdapski Fundusz Lokalny) tworzące Gołdapski Fundusz Stypendialny przyznały stypendia uczniom szkół średnich i studentom z powiatu gołdapskiego. O szczegółach można przeczytać na stronach:  studenci i uczniowie.
Obie organizacje od wielu lat przyznają stypendia ufundowane przez Gminę Gołdap i innych darczyńców.

***

Gołdapski Fundusz Lokalny przyznał dotacje w ramach konkursu „Działaj Lokalnie VII – 2011”. Lista organizacji nagrodzonych na stronie funduszgoldap.pl

***

Szkolenie „Jak przygotować projekt z oddolnych inicjatyw PO KL?” w dniu  1.09.2011 w siedzibie GFL. Szczegóły…

***

Jaromir Krajewski i Zbigniew Mieruński otrzymali nagrody Starosty Gołdapskiego „Romincki Ryś”. Nagrody między innymi za działalność w organizacjach przez nich prowadzonych. Więcej o laureatach można przeczytać tutaj…

 

Dotacje, konkursy:

„Równać Szanse” – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję  Regionalnego Konkursu Grantowego.  Termin składania wniosków mija  11 października 2011 roku.  Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie rownacszasne.pl.

***

Będą pieniądze na działania lokalne. Konkurs z działania 9.5 już w październiku.  Dla wielu wiejskich społeczności problemem jest pozyskanie środków na realizację własnych pomysłów edukacyjnych.
Odpowiedzią na tę potrzebę jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), działanie 9.5. Więcej informacji na stronie ełckiego RO EFS-u.

***

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków między innymi następujących tematach: współpraca transgraniczna, europejskie szlaki kulturalne, innowacje, turystyka społeczna, czy Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Szczegóły na stronie…

 

Konkurs Promocja polskich doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego.
Konkurs adresowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego.Celem konkursu jest promowanie w Rosji polskich doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego. Na konkurs przyjmujemy opisy projektów zrealizowanych przez polskie organizacje pozarządowe we współpracy z instytucjami samorządu lokalnego. Szczegóły…

***

Konkurs grantowy IBM – nauka języka angielskiego on-line.  15 września 2010 firma IBM Polska rozpoczyna przyjmowanie aplikacji do V edycji programu Reading Companion. Wybranym projektodawcom IBM udostępni program do nauki języka angielskiego on-line dla dzieci i dorosłych, oparty na nowoczesnej technologii rozpoznawania głosu. W konkursie
startować mogą szkoły i organizacje pozarządowe. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco i przyjmowane do 24 października 2011. Szczegóły…

***

Ruszyła III edycja konkursu „Zysk z dojrzałości”!  Konkurs „Zysk z dojrzałości. Praktyki przyjazne osobom 50+” jest kontynuacją długoletniej aktywności Akademii na rzecz osób 50+ i poprawy ich sytuacji na rynku pracy w Polsce. III Edycja Konkursu jest jednym z działań, dzięki którym wzrasta świadomość pracodawców na temat zmiany demograficznej oraz ich roli w procesie wydłużania aktywności zawodowej. Więcej szczegółów…

 

Lektury obowiązkowe

Powtórka z kultury: Kultura między państwem a rynkiem
Wiele jest powodów po temu, by ludzie sztuki i administratorzy nie darzyli się nawzajem miłością. Dylematy kultury, miedzy innymi samorządowej. Link…

***

Wybory 2011 – co dla organizacji?
Za cztery tygodnie odbędą się wybory parlamentarne. Kampania wyborcza to czas przedstawiania wyborczych programów. Oto co dla organizacji można odnaleźć w  ogłoszonych propozycjach poszczególnych ugrupowań. Link…

***

Serwis pozarządowy naszego województwa.

***

Lista doradców specjalistycznych


Aktualności

Powiązane artykuły